Gå direkt till innehåll

Kapitalmarknadsdag

Vartannat år håller Axfood en kapitalmarknadsdag för att ytterligare informera kapitalmarknaden om bolagets verksamhet och utveckling.

Kapitalmarknadsdag 2023

Den 24 november anordnade Axfood en kapitalmarknadsdag för institutionella investerare, analytiker och finansiell media. Syftet med kapitalmarknadsdagen var att ge en uppdatering om koncernens långsiktiga strategi och genomförandet av denna.

Kapitalmarknadsdag 2021

Axfoods kapitalmarknadsdag 2021 hölls den 16 december 2021. Koncernens nya höjda lönsamhetsmål presenterades tillsammans med fördjupad information om pågående framtidssatsningar som lägger grunden för en långsiktig, lönsam och hållbar tillväxt.

Kapitalmarknadsdag 2019

Axfoods kapitalmarknadsdag 2019 hölls den 5 december 2019. Fokus för eventet låg på framtidens logistik och det nya högautomatiserade logistikcentret i Bålsta.

Mer information

Finansiella rapporter

Här hittar du kvartals- och årsrapporter för Axfood.

Marknad och trender

Läs om trender som påverkar samhället och dagligvarumarknaden.

Hållbarhet

Axfoods hållbarhetsarbete är omfattande och genomsyrar hela koncernen.