Gå direkt till innehåll

Hållbar odling

Fält

Hållbar odling

Axfood värnar om vatten, jord och biologisk mångfald i jordbruket. Det gör vi genom att arbeta för mindre kemikalieanvändning och hållbar vattenförbrukning.

För att kunna erbjuda bra och hållbar mat börjar hållbarhetsresan redan vid odlingen. Det handlar om att värna om vattnet, jorden och den biologiska mångfalden samt att jordbruket är fossilfritt.

Axfood genomför många insatser för biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för matproduktion och en tredjedel av maten behöver pollineras av insekter som bin, humlor och fjärilar. Axfood har därför tagit fram en agenda för att bevara biologisk mångfald som spänner över flera områden.

För att stärka biologisk mångfald bidrar Axfood bland annat till att förhindra skövling av regnskog. Koncernens diversifierade fordons- och drivmedelspolicy säkerställer nämligen att ingen råvara från oljepalmen blandas i bränsletanken.

Axfood har tagit fram rekommendationer vid byggnation av butiker och lager

Vi har tagit fram rekommendationer för hur man kan skapa gröna ytor för att ersätta förlust av biologisk mångfald när det byggs nya butiker och lager. Till exempel kan man plantera växter runt parkeringsplatser och byggnader, etablera gröna tak och placera ut insektshotell.

Certifieringar, ekologiska och hållbarhetsmärkta varor

Vi säkerställer att allt utbud av kaffe, te, choklad och kakao från de egna märkesvarorna Garant, Eldorado och Dazzley kommer från odlingar som har en godkänd certifiering från Rainforest Alliance eller Fairtrade.

Axfoods mål om ökad försäljningsandel av ekologiska och andra hållbarhetsmärkta varor har en direkt påverkan på biologisk mångfald. Dessa mål är dessutom viktiga incitament för att driva på mot en mer hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.

Effektiv vattenanvändning för ett hållbart jordbruk

Axfoods mål är att leverantörer som levererar egna märkesvaror eller frukt och grönt med högt vattenavtryck ska ha någon erkänd vattenstandard eller motsvarande senast 2025.

Axfood bedriver också ett förebyggande arbete för att vattenavtrycket i produktionen, vattenrelaterade risker i leveranskedjan och negativa effekter av vattenanvändningen ska minska.

Det gör vi bland annat genom:

  • Dialog med leverantörer
  • Övervakning av vattensituationen i utsatta regioner
  • Utbildning av personer som kan kvalitetssäkra att vattnet används på ett effektivt sätt
  • Utbildning av hållbarhetsansvariga och inköpare

Axfood minimerar mängden bekämpningsmedel

För att miljön och människorna inom odling och produktion inte ska ta skada behöver mängden bekämpningsmedel vid odling minimeras. Därför har Axfood tagit fram en lista med bekämpningsmedel som vi uppmanar våra leverantörer att fasa ut.

Ämnena på listan är förbjudna inom EU men är i vissa fall tillåtna i de länder där odlingen sker. Men Axfoods policy är att leverantörer av frukt och grönt inte ska använda de farliga bekämpningsmedlen på förbudslistan.

Stora delar av dagligvarubranschen har med vissa tillägg, antagit förbudslistan och Svensk Dagligvaruhandel ansvarar numera för att den uppdateras regelbundet. Genom att branschen ställer gemensamma krav underlättas leverantörernas hållbarhetsarbete.

Axfood främjar odling av certifierad palmolja och soja

Vi bevarar artrikedomen genom att regnskogsskövling förhindras, exempelvis vid odling av soja och palmolja.

Vi bidrar till mer hållbar odling av oljepalmer genom att ställa krav på att våra producenter använder certifierad palmolja (enligt RSPO) i produktionen av våra egna märkesvaror, det gäller både i mat och i djurfoder. Det gör att vi motverkar att människor och miljö påverkas negativt vid odling av sojabönor.

Axfood främjar hållbar odling av basmatiris

Genom ett samarbetsprojekt med Axfoundation främjar Axfood hållbar odling av basmatiris i Pakistan.

I detta projekt har bönderna tränats i hållbara odlingsmetoder enligt en standard, Sustainable Rice Platform. Metoderna leder till 20–50 procent mindre växthusgasutsläpp, 20 procent mindre vattenåtgång och 10 procent mindre kemikalieanvändning. Dessa metoder ger också bättre riskvalitet och ökad skörd.