Gå direkt till innehåll

Hållbar odling

Fält

Hållbar odling

Vi ska värna om vatten, jord och biologisk mångfald i jordbruket. Det gör vi genom att arbeta för mindre kemikalieanvändning och hållbar vattenförbrukning.

För att kunna erbjuda bra och hållbar mat börjar hållbarhetsresan redan vid odlingen. Det handlar om att värna om vattnet, jorden och den biologiska mångfalden samt att jordbruket är fossilfritt. Effektiv vattenanvändning och minskad vattenstress är viktigt för en hållbar framtid. För att miljön och människorna inom odling och produktion inte ska ta skada behöver mängden bekämpningsmedel vid odling minimeras. En förutsättning för att kunna bevara artrikedomen är att regnskogsskövling förhindras, exempelvis vid odling av soja och palmolja.

Några kliv mot hållbar odling:

  • Vi använder bara certifierad palmolja för våra egna märkesvaror
  • Vår lista över bekämpningsmedel som inte får användas vid odling utanför EU har blivit branschstandard
  • Vi har tagit fram en rutin för hållbar vattenanvändning för våra frukt- och gröntleverantörer