Gå direkt till innehåll

Smart resursanvändning

Kyl på Willys

Smart resursanvändning

Vi ska minska vår klimatpåverkan från vår energianvändning genom att producera allt mer egen grön el, återanvända värme och sälja överskottsenergi.

För att minska klimatpåverkan ska vi uteslutande använda grön el från sol, vind och vatten. Vi producerar även egen el med solceller på taken på många av våra butiker och lager.

Axfoods solcellsanläggningar

Axfood har bland annat byggt en solcellsanläggning som är 80 000 kvadratmeter på taket till Dagabs logistikcenter i Bålsta. Dessutom bygger vi Sveriges största markbaserade solcellspark utanför Hallstavik på en yta på cirka 710 000 kvadratmeter. 

Axfoods butikskedja Willys installerar hela tiden nya solcellsanläggningar. Idag finns det bland annat solceller installerade på Willys butikstak i Huddinge, Göteborg, Trollhättan, Sandviken, Köping, Kungsbacka, Södertälje, Finspång, Ystad, Härnösand och Örnsköldsvik.

Det finns även solceller på Dagabs fryshus i Backa, Göteborg, och på taket till Axfoods lager i Jordbro. Tempo i Venjan och Oxelösund är exempel på två andra butiker som har solceller installerade på sina butikstak.

Axfood tar till vara på överskottsenergi

Köldmedia med stor klimatpåverkan ska inte användas i våra kylar och frysar. Därför moderniserar vi och byter ut klimatpåverkande köldmedia till mer energisnåla alternativ.

Genom att ta till vara på överskottsvärme ska vi vara självförsörjande av värme. Butikerna har ofta system för värmeåtervinning, vilket innebär att energi för uppvärmningsändamål inte behöver köpas in.

Axfoods butikskedja Willys har exempelvis minskat energianvändningen genom att installera kyl- och frysdiskar med lock och system som använder värmen som alstras av butikens kyl- och frysanläggningar till att värma upp butikerna.

Det finns även butiker som säljer överskottsvärme till fjärrvärmenätet. Det gör även Dagabs lager i Jordbro.

Återvinning av avfall

Det är viktigt att skapa cirkulära system för att minska vår resursanvändning. Genom att källsortera på kontor, lager och i butik arbetar Axfood med att minska andelen brännbart avfall och öka den mängd som går till återvinning.

Avfall från kontor, lager och butiker i form av till exempel plast, papp och organiskt material samlas in och återvinns i olika fraktioner för att kunna användas igen.

Axfood arbetar med avfallsentreprenörer för att anpassa antalet kärl och hämtningar efter de aktuella behov butikerna och lagren har. På så sätt minskar vi onödiga transporter samt ökar andelen organiskt material som omvandlas till biogas.