Gå direkt till innehåll

Smart resursanvändning

Kyl på Willys

Smart resursanvändning

Vi ska minska vår klimatpåverkan från vår energianvändning genom att producera egen grön el, återanvända värme och sälja överskottsenergi.

För att minska klimatpåverkan ska vi uteslutande använda grön el från sol, vind och vatten. Vi producerar därför även egen el med solceller på taken på många av våra butiker och lager. Köldmedia med stor klimatpåverkan ska inte användas i våra kylar och frysar. Genom att ta till vara på överskottsvärme ska vi vara självförsörjande av värme. Avfall från lager och butiker i form av till exempel plast, papp och organiskt material samlas in och återvinns i nio olika fragment för att kunna användas igen.

Några kliv mot smartare resursanvändning:

  • Vi moderniserar och byter ut klimatpåverkande köldmedia i kylar och frysar mot mer energisnåla alternativ
  • Vi använder enbart grön el
  • Flera av våra butiker och lager har solceller på taken