Karriär

Värderingar och kultur

Axfood är ett värderingsstyrt bolag som arbetar för att vara en positiv samhällskraft. Vår vilja att erbjuda alla möjlighet att äta bra och hållbar mat genomsyrar hela koncernen.

Inom Axfood har vi ett gemensamt synsätt på hur vi ska vara mot varandra, våra ägare, våra leverantörer och framförallt mot våra kunder. Våra kärnvärden gäller oavsett var i organisationen vi jobbar och oavsett om vi samarbetar inom den egna verksamheten, med andra bolag inom Axfood eller med externa parter.

Vår kultur omfattar hur vi arbetar med ledarskap och medarbetarskap. Kulturen bygger på Axfoods kärnvärden och präglas av vår syn på människa, mat och miljö. Är du en aktiv medarbetare och agerar utifrån våra kärnvärden finns goda chanser att utvecklas – både på ett personligt och ett professionellt plan.

Axfoods kärnvärden

Butiken är scenen

Alla våra olika verksamheter inom koncernen är riktade mot att ge våra kunder den bästa servicen och den bästa upplevelsen.

Du är viktig

Vi tror på varje individs personliga drivkrafter.

Vi vågar

Vi uppmuntrar våra medarbetare till att våga ifrågasätta det konventionella och det självklara.

Vi har koll

Vi värdesätter att våra medarbetare har kunskap om och känner till vår omvärld.

Starka tillsammans

Vi är en familj med många varumärken. Därför är det, och har alltid varit, viktigt med ett gemensamt synsätt på hur vi ska vara mot varandra, våra ägare, våra leverantörer och framförallt mot våra kunder.

Läs mer om Axfoods kärnvärden