Karriär

Värderingar och kultur

Axfood är ett värderingsstyrt bolag som arbetar för att vara en positiv samhällskraft. Vår vilja att erbjuda alla möjlighet att äta bra och hållbar mat genomsyrar hela koncernen.

Inom Axfood har vi ett gemensamt synsätt på hur vi ska vara mot varandra, våra ägare, våra leverantörer och framförallt mot våra kunder. Våra kärnvärden gäller oavsett var i organisationen vi jobbar och oavsett om vi samarbetar inom den egna verksamheten, med andra bolag inom Axfood eller med externa parter.

Vår kultur omfattar hur vi arbetar med ledarskap och medarbetarskap. Kulturen bygger på Axfoods kärnvärden och präglas av vår syn på människa, mat och miljö. Är du en aktiv medarbetare och agerar utifrån våra kärnvärden finns goda chanser att utvecklas – både på ett personligt och ett professionellt plan.

Axfoods kärnvärden

Butiken är vår scen

Vi har koll

Vi är starkare tillsammans

Vi utmanar

Läs mer om Axfoods kärnvärden