Gå direkt till innehåll

Märkbara val

Filmjölk

Märkbara val

Axfood ska bidra till en mer hållbar matkonsumtion genom att erbjuda ett brett utbud av hållbarhetsmärkta och certifierade varor till bra priser.

Hållbarhetsmärkningar underlättar för konsumenter att göra val som bidrar till att minska matens ekologiska avtryck och förbättra sociala förhållanden i produktionen.

Här beskriver vi de vanligaste märkningarna och certifieringarna som finns i våra butiker samt vår hållning till dessa:

Vanliga märkningar på mat och varor i Axfoods butiker

Hållbarhetsmål och uppföljning

Axfoodkoncernen arbetar för att öka andelen hållbarhetsmärkta varor och vårt mål är att minst 30 procent av allt vi säljer ska ha någon hållbarhetsmärkning år 2025. Genom en hög andel hållbarhetsmärkta varor bidrar vi till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat.

För att följa upp hur vi förhåller oss till vårt mål mäter vi årligen andelen hållbarhetsmärkta varor i förhållande till butikernas omsättning hos våra butikskedjor. På så sätt kan vi se hur stor andel av varorna som har en hållbarhetsmärkning.

Ekologiska livsmedel bidrar till att användningen av kemikalier och konstgödsel minskar. Det gör att djurens välmående prioriteras och den biologiska mångfalden gynnas. Därför säljer exempelvis Hemköps butiker uteslutande ekologiska bananer.

Axfood vill även främja bättre villkor för de människor som arbetar i produktionen och genom märkningar som bland annat Fairtrade säkerställs goda sociala förhållanden.

Produkt- och hållbarhetsmärkningar av egna märkesvaror

Axfood arbetar med produkt- och hållbarhetsmärkningar av egna märkesvaror för att erbjuda de bästa alternativen inom olika kategorier och prisgrupper.

Inom de allra flesta produktkategorierna finns flera hållbarhetsmärkta varor att välja mellan, inte minst vad gäller de egna märkesvarorna. Hela Garants sortiment av te är certifierat med Rainforest Alliance och rengöringsserien Såklart är Svanenmärkt.

Här kan du läsa hur det går till när vi bestämmer om en av våra egna märkesvaror ska ha en hållbarhetsmärkning:

Inköpsprocess för Axfoods egna varor

Axfood säkerställer hög kvalitet på hela sortimentet

Hållbarhetsmärkningar underlättar för konsumenter att göra hållbara och hälsosamma val.

Genom att också erbjuda ett varierat sortiment där produkters ursprung och innehåll framgår kan konsumenter välja varor som producerats på ett sätt som tar hänsyn till både miljömässiga och sociala aspekter.

För Axfood är det viktigt att konsumenterna kan lita på att sortimentet är framtaget på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi utgår från Axfoods kvalitets- och hållbarhetsstrategi i vårt kvalitetsarbete.

Här finns EU-lagstiftningen samlad tillsammans med en mängd specifika krav om livsmedelssäkerhet, djuromsorg, hållbarhet, produktsäkerhet, miljö och hälsa som alla leverantörer måste leva upp till.

Förslag om slopad eller minskad moms på livsmedel

För att underlätta för konsumenter att handla hållbarhetsmärkta varor som i regel har en något högre prissättning föreslår Axfood slopad eller sänkt moms på hållbarhetsmärkta livsmedel.

Slopad eller sänkt moms skulle även motivera företag att uppfylla kraven för hållbarhetsmärkningar för att på så sätt öka varornas konkurrenskraft.

Sänkt eller slopad matmoms