Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en
Pantknapp

Samarbeten och medlemskap

En hållbar utveckling kräver att vi arbetar tillsammans. Därför är vi måna om att samarbeta med andra aktörer. Vi tror på näringslivet som en positiv kraft i samhället och vill vara pådrivande för en framtid där alla kan dela glädjen för bra och hållbar mat.

Amfori BSCI 

BSCI, the Business Social Compliance Initiative, är ett europeiskt affärsdrivet samarbetsinitiativ där Axfood deltar tillsammans med andra företag som vill förbättra arbetsförhållanden i den globala leverantörskedjan. BSCI är inte en certifiering, istället samarbetar medlemmarna kring gemensamma krav för att på så sätt få till förbättringar. Sedan 2015 genomför Amfori BSCI de flesta av Axfoods sociala revisioner i leverantörsledet och följer upp för kontinuerliga förbättringar.

Läs mer på amfori.org 

Diversity Charter Sverige

Axfood är en av initiativtagarna till Diversity Charter Sverige, ett företagsnätverk där medlemmarna utbyter kunskap och erfarenheter kring mångfaldsfrågor. För Axfood är mångfald och inkludering ständigt i fokus. Vårt mål är att spegla kundernas behov och att erbjuda lika möjligheter för alla. En god blandning av kompetenser och perspektiv ger fler infallsvinklar och genererar bättre resultat i hela verksamheten.

Global Compact

FN:s Global Compact är ett strategiskt initiativ för företag som har åtagit sig att anpassa sin verksamhet och strategier med vedertagna principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruptionsbekämpning. Som representant inom Global Compact bidrar Axfood till att marknader, handel, teknik och finansiering utvecklas på ett sätt som gynnar ekonomier och samhällen.

Hagainitiativet

Axfood är en av grundarna till företagsnätverket Hagainitiativet, som arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Hagainitiativets vision är att uppnå ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Företagen i Hagainitiativet tar varje år fram ett gemensamt klimatbokslut. I klimatbokslutet redovisas företagens mål, klimatpåverkan och åtgärder för att nå målen.  

Hållbar palmolja

Axfood är medlem i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) för att bidra till att skydda jordens regnskogar. RSPO arbetar för en global standard för en hållbar produktion av palmolja. Syftet är att etablera ett trovärdigt och praktiskt system för handel med certifierad palmolja. Genom att välja certifierad palmolja kan palmoljan spåras och skogsskövling undvikas. 

Hållbar sojaproduktion

Odling av soja sker ofta storskaligt vilket kan leda till skövling av regnskog för att få odlingsbar mark. För att minska risken för negativ påverkan på miljön och socialt används certifierad soja och sojacertifikat. Detta sker inom ramen för organisationen Round Table Responsible Soy Association (RTRS), där Axfood är medlem. Axfood är även ett av medlemsföretagen Svenska Sojadialogen för att bidra till utvecklingen av efterfrågan på mer ansvarsfullt producerad soja. 

Naturskyddsföreningen

Genom Willys samarbetar Axfood med Naturskyddsföreningen i syfte att tillsammans påskynda utvecklingen av ett hållbart samhälle. Willys var först inom svensk dagligvaruhandel med att märka alla sina butiker med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. 

Nätverket för Hållbart Näringsliv

Hållbar utveckling är ett av Axfoods ledord. Vi är en del av Nätverket för Hållbart NäringslivNMC, en partipolitiskt oberoende ideell förening för företag och organisationer som vill förbättra och stimulera arbetet för en hållbar utveckling. Verksamheten bygger på medlemmarnas egen vilja till förändring och samarbete. 

Läs mer på nmc.a.se  

Pichacay Landfill Gas Renewable Energy

På Pichacays deponi i Cuenca, Ecuador deponeras stadens avfall. Från soptippen läckte tidigare den starka och illaluktande växthusgasen metan rakt ut i atmosfären, vilket påverkade både närmiljön och den globala uppvärmningen. Dessutom uppstod många farliga bränder som kunde medföra explosioner. Genom projektet Pichacay Landfill Gas Renewable Energy ersätter metanet stadens fossila elproduktion genom att metanet förbränns och omvandlas till el. På så sätt har de klimatpåverkande utsläppen upphört samtidigt som säkerhetsriskerna och olägenheterna för lokalbefolkningen försvunnit. Samtidigt har nya arbetstillfällen skapats. Under 2021 klimatkompenserar Axfood en del av de klimatpåverkande utsläppen från inköpt energi, köldmedia, tjänsteresor och transporter genom Pichacay Landfill Gas Renewable Energy. 

Läs mer om Phichacay Landfill Gas Renewable Energy

Rädda Barnen

Sedan 2009 har Axfood ett samarbete med Rädda Barnen genom Willys som är en av organisationens huvudpartners. Willys butiker har installerade pantknappar till förmån för Rädda Barnen och sammanlagt har kunderna donerat över 10 miljoner kronor via pantknappen genom åren.

SOS Barnbyar

Genom Hemköps samarbete med SOS Barnbyar kan vi tillsammans med Hemköps kunder hjälpa utsatta barn till trygghet. Tack vare pantpengar som kunderna kan skänka till SOS Barnbyar via Hemköps pantautomater samlas det årligen in cirka 2,5 miljoner kronor.

Läs mer på sos-barnbyar.se

Solvatten

Solvatten arbetar för att ge människor i utvecklingsländer rent och varmt vatten på ett bärbart och miljövänligt sätt. Solvattenbehållaren är en kombinerad vattenrenare och vattenvärmare som bara behöver solljus för att fungera. Solvatten minskar den dagliga användningen av ved och kol samtidigt som den förenklar processen för att rena och hetta upp vatten i hemmet. Människor spar tid och pengar, samtidigt som hygien och hälsa förbättras. En Solvattenbehållare beräknas förse en familj med rent, varmt vatten i mellan sju och tio år och kan på så vis ha en livsavgörande betydelse. Axfood har samarbetat med Solvatten sedan 2010. Under 2021 klimatkompenserar Axfood en del av de klimatpåverkande utsläppen från inköpt energi, köldmedia, tjänsteresor och transporter genom Solvatten.

Läs mer på solvatten.org 

Stockholms Stadsmission

Axfood är partnerföretag till Stockholms Stadsmission. Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Tillsammans har vi tagit initiativ till Matmissionen som drivs av Stockholms Stadsmission. 

Läs mer på stadsmissionen.se

Världsnaturfonden WWF

Axfood samarbetar med Världsnaturfonden WWF kring hållbar fisk. Sedan 2008 har Axfood en fiskpolicy som bland annat innebär att koncernens butikskedjor inte säljer fisk och skaldjur som har rött ljus i WWF:s fiskguide. Senast 2022 ska all fisk som säljs av Axfood vara grönlistad. Hemköps fiskdiskar är redan certifierade enligt reglerna för Marine Stewardship Council, MSC. Axfood och WWF har gått in med pengar för att utveckla metoder och redskap vid det svenska fisket av nordhavsräka för att öka mängden miljömärkta svenska räkor.

Läs mer på WWF.se 

SNS

Axfood är medlem i SNS och engagerat i referensgruppen till forskningsprojektet Lärdomar om integration. Syftet med projektet är att fram ny kunskap om hur integrationen i Sverige fungerar, och kan förbättras. Fokus ligger på arbetsmarknad och utbildning.

SNS är en oberoende ideell förening som sedan 1948 bidragit till att ledande beslutsfattare kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. Verksamheten består av forskning, möten och utbildning om viktiga samhällsfrågor. Cirka 280 företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS.

Läs mer på SNS.se