Om Axfood

Koncernledning

Axfoods koncernledning består av Axfoods vd och koncernchef, fem stabschefer samt vd:arna för fyra av koncernens bolag.

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2018. Förändringar under innevarande år kan följas via insynsregistret på Finansinspektionens webbplats.

Klas Balkow

VD och koncernchef Axfood AB

Född: 1965

Anställd sedan: 2017

Övriga uppdrag: Ordförande i Svensk Dagligvaruhandel, vice ordförande i Svensk handel och ledamot i Svenskt Näringsliv

Utbildning: Gymnasieingenjör

Erfarenhet: VD Clas Ohlson, VD Aximage (tidigare affärsområde inom Axel Johnson), ledande befattningar inom Procter & Gamble i Norden och USA, samt Bredbandsbolaget

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2017

Antal Axfood-aktier: 15 000

Thomas Evertsson

VD Willys

Född: 1964

Anställd sedan: 2008

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Eurocash Food AB och styrelseledamot i Jula AB

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Erfarenhet: Stormarknadschef, kedjedirektör Coop Supermarkets, VD Coop Sverige AB, vice VD Coop Norden AB

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2008

Antal Axfood-aktier: 16 000

Thomas Gäreskog

VD Hemköp

Född: 1961

Anställd sedan: 2010

Utbildning: Gymnasieutbildning, företagsledarutbildning, ledarutbildningar

Erfarenhet: Försäljningschef på Hemköp, regionchef på Hemköp, flertal förtroendeuppdrag inom ICA, butikschef ICA

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2012

Antal Axfood-aktier: 2 700

Sara Kraft Westrell

Kommunikationsdirektör

Född: 1974

Anställd sedan: 2018

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet och National University of Singapore

Erfarenhet: Informationsdirektör för Clas Ohlson AB och Hexagon AB, marknads- och kommunikationsdirektör för JB Education samt kommunikationsrådgivare för Kreab och Brunswick

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2018

Antal Axfood-aktier: 850

Anders Lexmon

Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1968

Anställd sedan: 2002

Utbildning: Agronom, M.Sc., Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Erfarenhet: Koncernekonomichef Axfood, koncernredovisningschef Axfood, koncernredovisningschef SJ, revisor KPMG

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2017

Antal Axfood-aktier: 2 000

Jan Lindmark

IT-direktör

Född: 1959

Anställd sedan: 2001

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Erfarenhet: IT-direktör Fritidsresor-gruppen, IT-chef Posten Brev, konsult på Enator

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2007

Antal Axfood-aktier: 4 000

Monica Längbo

HR-direktör

Född: 1963

Anställd sedan: 2019

Utbildning: Executive MBA, gymnasielärare vid Lärarhögskolan, styrelse-, ledar- och strategiska HR-utbildningar

Erfarenhet: HR-direktör Sverige och Danmark, ManpowerGroup, HR Director & Head of Information/PR/Communication, ManpowerGroup, exekutiv managementkonsult, eget bolag

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2019

Antal Axfood-aktier: 850

Eva Pettersson

VD Axfood Snabbgross

Född: 1966

Anställd sedan: 2004

Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet, studier vid University of East Anglia, ledarskapsutbildning Novare

Erfarenhet: Vd Axfood Närlivs, chef för verksamhetsutveckling inom Dagab, systemchef Axfood IT, konsult inom dagligvaruhandeln Accenture

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2014

Antal Axfood-aktier: 1 700

Nicholas Pettersson

VD Dagab

Född: 1976

Anställd sedan: 2004

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Urban Deli Holding AB, styrelseordförande i Hall Miba AB

Utbildning: Civilekonom, Växjö universitet

Erfarenhet: VD Axfood Närlivs, Marknadschef Axfood Närlivs, affärsområdeschef Axfood Snabbgross, Supply Chain Manager AB Svenska Shell, Business Analyst Shell Detaljist AB

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2009

Antal Axfood-aktier: 2 800

Carl Stenbeck

Strategi- och affärsutvecklingsdirektör

Född: 1979

Anställd sedan: 2018

Utbildning: Civilingenjör och civilekonom från Chalmers respektive Handels i Göteborg

Erfarenhet: Global Head of Digital Development på H&M, managementkonsult Boston Consulting Group och Accenture, programchef Papyrus

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2018

Antal Axfood-aktier: 850