Om Axfood

Koncernledning

Axfoods koncernledning består av Axfoods vd och koncernchef, fyra stabschefer samt vd:arna för fyra av koncernens bolag.

Klas Balkow

VD och koncernchef Axfood AB

Född: 1965

Anställd sedan: 2017

Övriga uppdrag: Ordförande i Svensk Dagligvaruhandel, vice ordförande i Svensk handel och ledamot i Svenskt Näringsliv

Utbildning: Gymnasieingenjör

Erfarenhet: VD Clas Ohlson, VD Aximage (tidigare affärsområde inom Axel Johnson), ledande befattningar inom Procter & Gamble i Norden och USA, samt Bredbandsbolaget

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2017

Antal Axfood-aktier: 15 000 (2018-12-31)

Nuvarande innehav

Anders Lexmon

Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1968

Anställd sedan: 2002

Utbildning: Agronom, M.Sc., Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Erfarenhet: Koncernekonomichef Axfood, koncernredovisningschef Axfood, koncernredovisningschef SJ, revisor KPMG

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2017

Antal Axfood-aktier: 2 000 (2018-12-31)

Nuvarande innehav

Sara Kraft Westrell

Kommunikationsdirektör

Född: 1974

Anställd sedan: 2018

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet och National University of Singapore

Erfarenhet: Informationsdirektör för Clas Ohlson AB och Hexagon AB, marknads- och kommunikationsdirektör för JB Education samt kommunikationsrådgivare för Kreab och Brunswick

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2018

Antal Axfood-aktier: 850 B-aktier (2018-05-31)

Nuvarande innehav

Jan Lindmark

IT-direktör

Född: 1959

Anställd sedan: 2001

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Erfarenhet: IT-direktör Fritidsresor-gruppen, IT-chef Posten Brev, konsult på Enator

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2007

Antal Axfood-aktier: 4 000 (2018-05-31)

Nuvarande innehav

Monica Längbo

HR-direktör

Född: 1963

Anställd sedan: 2019

Utbildning: Executive MBA, gymnasielärare vid Lärarhögskolan, styrelse-, ledar- och strategiska HR-utbildningar

Erfarenhet: HR-direktör Sverige och Danmark, ManpowerGroup, HR Director & Head of Information/PR/Communication, ManpowerGroup, exekutiv managementkonsult, eget bolag

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2019

Antal Axfood-aktier: 0

Nicholas Pettersson

VD Dagab

Född: 1976

Anställd sedan: 2004

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Urban Deli Holding AB, styrelseordförande i Hall Miba AB

Utbildning: Civilekonom, Växjö universitet

Erfarenhet: VD Axfood Närlivs, Marknadschef Axfood Närlivs, affärsområdeschef Axfood Snabbgross, Supply Chain Manager AB Svenska Shell, Business Analyst Shell Detaljist AB

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2009

Antal Axfood-aktier: 2 800 (2018-12-31)

Nuvarande innehav

Thomas Gäreskog

VD Hemköp

Född: 1961

Anställd sedan: 2010

Utbildning: Gymnasieutbildning, företagsledarutbildning, ledarutbildningar

Erfarenhet: Försäljningschef på Hemköp, regionchef på Hemköp, flertal förtroendeuppdrag inom ICA, butikschef ICA

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2012

Antal Axfood-aktier: 2 700 (2018-12-31)

Nuvarande innehav

Carl Stenbeck

Strategi- och affärsutvecklingsdirektör

Född: 1979

Anställd sedan: 2018

Utbildning: Civilingenjör och civilekonom från Chalmers respektive Handels i Göteborg

Erfarenhet: Global Head of Digital Development på H&M, managementkonsult Boston Consulting Group och Accenture, programchef Papyrus

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2018

Antal Axfood-aktier: 850 (2018-12-31)

Nuvarande innehav

Thomas Evertsson

VD Willys

Född: 1964

Anställd sedan: 2008

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Eurocash Food AB och styrelseledamot i Jula AB

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Erfarenhet: Stormarknadschef, kedjedirektör Coop Supermarkets, VD Coop Sverige AB, vice VD Coop Norden AB

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2008

Antal Axfood-aktier: 16 000 (2018-12-31)

Nuvarande innehav

Eva Pettersson

VD Axfood Snabbgross

Född: 1966

Anställd sedan: 2004

Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet, studier vid University of East Anglia, ledarskapsutbildning Novare

Erfarenhet: Vd Axfood Närlivs, chef för verksamhetsutveckling inom Dagab, systemchef Axfood IT, konsult inom dagligvaruhandeln Accenture

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2014

Antal Axfood-aktier: 1 700 (2018-12-31)

Nuvarande innehav