Gå direkt till innehåll

Koncernledning

Koncernledning

Axfoods koncernledning består av Axfoods vd och koncernchef, fem stabschefer samt vd:arna för fyra av koncernens bolag.

Innehav av egna och närståendes aktier per 31 mars 2024. För kontinuerligt uppdaterad information angående insynspersoners transaktioner, se insynsregistret Finansinspektionens webbplats.

Klas Balkow

Vd och koncernchef Axfood

Född: 1965

Anställd sedan: 2017

Övriga uppdrag: Ledamot i Svensk Dagligvaruhandel.

Utbildning: Gymnasieingenjör, SSE Executive Education.

Erfarenhet: Vd Clas Ohlson, vd Aximage (tidigare affärsområde inom Axel Johnson), ledande befattningar inom Procter & Gamble i Norden och USA samt Bredbandsbolaget.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2017

Antal Axfood-aktier: 50 000

Hans Bax

Vd Dagab Inköp & Logistik

Född: 1978

Anställd sedan: 2011

Utbildning: Civilekonom, Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Erfarenhet: Affärsområdeschef Dagab Inköp & Logistik, Kategoriområdeschef Ica Sverige, Inköpschef Ica Sverige, Kategori och Inköpschef Lidl Sverige, Varuflödeschef Lidl Sverige.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2024

Antal Axfood-aktier: 4 500

Sandra Brånstad

Chefsjurist Axfood

Född: 1975

Anställd sedan: 2018

Övriga uppdrag: Ledamot i Ortala AB och Pensan AB.

Utbildning: Jur. kand., Stockholms Universitet.

Erfarenhet: Advokat, senast som delägare och styrelseledamot på Ramberg Advokater.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2022

Antal Axfood-aktier: 11 759

Karin Hedlund

IT-direktör

Född: 1966

Anställd sedan: 2020

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Erfarenhet: CIO Lantmännen, Head of Project Delivery and Build & Deploy Ericsson, Utvecklingchef IT Axfood, Senior Manager Accenture.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2020

Antal Axfood-aktier: 4 608

Sara Kraft Westrell

Kommunikationsdirektör

Född: 1974

Anställd sedan: 2018

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet och National University of Singapore.

Erfarenhet: Informationsdirektör för Clas Ohlson och Hexagon, marknads- och kommunikationsdirektör för JB Education samt kommunikationsrådgivare för Kreab och Brunswick.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2018

Antal Axfood-aktier: 7 500

Anders Lexmon

Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1968

Anställd sedan: 2002

Utbildning: Agronom, M.Sc., Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Erfarenhet: Koncernekonomichef Axfood, koncernredovisningschef Axfood, koncernredovisningschef SJ, revisor KPMG.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2017

Antal Axfood-aktier: 18 500

Monica Längbo

HR-direktör

Född: 1963

Anställd sedan: 2019

Utbildning: Executive MBA, Lärarhögskolan i Stockholm.

Erfarenhet: HR-direktör Sverige och Danmark, HR Director och Head of Security & Legal Counsel, HR Director och Head of Information/PR/PA & Communication, Head of Leadership Development & Executive Recruitment vid ManpowerGroup, ledarskaps- och organisationskonsult i eget bolag.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2019

Antal Axfood-aktier: 9 045

Simone Margulies

Vd Hemköpskedjan

Född: 1978

Anställd sedan: 2016

Övriga uppdrag: Ledamot i KRAV och Svensk Handel.

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Vice vd Dagab Inköp & Logistik, Affärsområdechef Dagab, Affärsområdeschef ICA Sverige, Analytikerchef ICA Sverige, Supply Chain utveckling ABB.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2020

Antal Axfood-aktier: 8 909

Eva Pettersson

Vd Snabbgross

Född: 1966

Anställd sedan: 2004

Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet samt studier vid University of East Anglia. Ledarskapsutbildning Novare.

Erfarenhet: Vd Axfood Närlivs, chef för verksamhetsutveckling inom Dagab, systemchef Axfood IT, konsult inom dagligvaruhandel på Accenture.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2014

Antal Axfood-aktier: 20 358

Nicholas Pettersson

Vd Willys

Född: 1976

Anställd sedan: 2004

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hall Miba.

Utbildning: Civilekonom, Växjö universitet.

Erfarenhet: Vd Dagab Inköp & Logistik, vd Axfood Närlivs, Marknadschef Axfood Närlivs, Affärsområdeschef Snabbgross, Supply Chain Manager Svenska Shell, Business Analyst Shell Detaljist.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2009

Antal Axfood-aktier: 17 133

Carl Stenbeck

Strategi- och affärsutvecklingsdirektör

Född: 1979

Anställd sedan: 2018

Övriga uppdrag: Ordförande i Urban Deli. Ledamot i Apohem och Mathem.

Utbildning: Civilingenjör och civilekonom från Chalmers respektive Handelshögskolan i Göteborg.

Erfarenhet: Global Head of Digital Development på H&M, managementkonsult Boston Consulting Group och Accenture, programchef Papyrus.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2018

Antal Axfood-aktier: 5 000