Gå direkt till innehåll

Koncernledning

Axfoods koncernledning består av Axfoods vd och koncernchef, fem stabschefer samt vd:arna för fyra av koncernens bolag.

Innehav av egna och närståendes aktier per 30 september 2021. För kontinuerligt uppdaterad information angående insynspersoners transaktioner, se insynsregistret Finansinspektionens webbplats.

Klas Balkow

VD och koncernchef Axfood

Född: 1965

Anställd sedan: 2017

Övriga uppdrag: Ledamot i Svensk Dagligvaruhandel och Svensk Handel.

Utbildning: Gymnasieingenjör, SSE Executive Education.

Erfarenhet: Vd Clas Ohlson, vd Aximage (tidigare affärsområde inom Axel Johnson), ledande befattningar inom Procter & Gamble i Norden och USA samt Bredbandsbolaget.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2017

Antal Axfood-aktier: 45 858

Thomas Evertsson

VD Willys

Född: 1964

Anställd sedan: 2008

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Eurocash Food AB och Best Transport AB. Styrelseledamot i Jula AB.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.

Erfarenhet: Stormarknadschef, kedjedirektör Coop Supermarkets, vd Coop Sverige, vice vd Coop Norden.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2008

Antal Axfood-aktier: 20 677

Simone Margulies

VD Hemköpskedjan

Född: 1978

Anställd sedan: 2016

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Vice VD Dagab Inköp & Logistik, Affärsområdechef Dagab, Affärsområdeschef ICA Sverige, Analytikerchef ICA Sverige, Supply Chain utveckling ABB.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2020

Antal Axfood-aktier: 3 026

Sara Kraft Westrell

Kommunikationsdirektör

Född: 1974

Anställd sedan: 2018

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet och National University of Singapore.

Erfarenhet: Informationsdirektör för Clas Ohlson och Hexagon, marknads- och kommunikationsdirektör för JB Education samt kommunikationsrådgivare för Kreab och Brunswick.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2018

Antal Axfood-aktier: 8 877

Anders Lexmon

Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1968

Anställd sedan: 2002

Utbildning: Agronom, M.Sc., Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Erfarenhet: Koncernekonomichef Axfood, koncernredovisningschef Axfood, koncernredovisningschef SJ, revisor KPMG.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2017

Antal Axfood-aktier: 12 011

Karin Hedlund

IT-direktör

Född: 1966

Anställd sedan: 2020

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Erfarenhet: CIO Lantmännen, Head of Project Delivery and Build & Deploy Ericsson, Utvecklingchef IT Axfood, Senior Manager Accenture.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2020

Antal Axfood-aktier: 1 250

Monica Längbo

HR-direktör

Född: 1963

Anställd sedan: 2019

Utbildning: Executive MBA, Gymnasielärare Stockholms universitet, styrelse-, ledar- och strategiska HR-utbildningar.

Erfarenhet: HR-direktör i Sverige och Danmark, HR Director & Head of Information/PR/Communication, Head of Leadership Development & Executive Recruitment vid ManpowerGroup, Ledarskaps- och organisationskonsult i eget bolag.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2019

Antal Axfood-aktier: 3 350

Eva Pettersson

VD Snabbgross

Född: 1966

Anställd sedan: 2004

Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet samt studier vid University of East Anglia. Ledarskapsutbildning Novare.

Erfarenhet: Vd Axfood Närlivs, chef för verksamhetsutveckling inom Dagab, systemchef Axfood IT, konsult inom dagligvaruhandel på Accenture.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2014

Antal Axfood-aktier: 13 850

Nicholas Pettersson

VD Dagab Inköp & Logistik

Född: 1976

Anställd sedan: 2004

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Hall Miba.

Utbildning: Civilekonom, Växjö universitet.

Erfarenhet: Vd Axfood Närlivs, Marknadschef Axfood Närlivs, Affärsområdeschef Snabbgross, Supply Chain Manager Svenska Shell, Business Analyst Shell Detaljist.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2009

Antal Axfood-aktier: 11 177

Carl Stenbeck

Strategi- och affärsutvecklingsdirektör

Född: 1979

Anställd sedan: 2018

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Urban Deli. Styrelseledamot i Apohem.

Utbildning: Civilingenjör och civilekonom från Chalmers respektive Handelshögskolan i Göteborg.

Erfarenhet: Global Head of Digital Development på H&M, managementkonsult Boston Consulting Group och Accenture, programchef Papyrus.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2018

Antal Axfood-aktier: 7 627