Gå direkt till innehåll

Koncernledning

Axfoods koncernledning består av Axfoods vd och koncernchef, fem stabschefer samt vd:arna för fyra av koncernens bolag.

Uppgifterna, som omfattar eget och närståendes innehav av aktier, avser situationen den 31 december 2019. Förändringar under innevarande år kan följas via insynsregistret på Finansinspektionens webbplats.

Klas Balkow

VD och koncernchef Axfood

Född: 1965

Anställd sedan: 2017

Övriga uppdrag: Ledamot i Svensk Dagligvaruhandel, vice ordförande i Svensk handel och ledamot i Svenskt Näringsliv.

Utbildning: Gymnasieingenjör, SSE Executive Education.

Erfarenhet: Vd Clas Ohlson, vd Aximage (tidigare affärsområde inom Axel Johnson), ledande befattningar inom Procter & Gamble i Norden och USA samt Bredbandsbolaget.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2017

Antal Axfood-aktier: 15 000

Thomas Evertsson

VD Willys

Född: 1964

Anställd sedan: 2008

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Eurocash Food och styrelseledamot i Jula.

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Göteborg.

Erfarenhet: Stormarknadschef, kedjedirektör Coop Supermarkets, VD Coop Sverige, vice VD Coop Norden.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2008

Antal Axfood-aktier: 16 000

Simone Margulies

VD Hemköpskedjan

Född: 1978

Anställd sedan: 2016

Utbildning: Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Erfarenhet: Vice VD Dagab Inköp & Logistik, Affärsområdechef Dagab, Affärsområdeschef ICA Sverige, Analytikerchef ICA Sverige, Supply Chain utveckling ABB.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2020

Antal Axfood-aktier: 750

Sara Kraft Westrell

Kommunikationsdirektör

Född: 1974

Anställd sedan: 2018

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet och National University of Singapore.

Erfarenhet: Informationsdirektör för Clas Ohlson och Hexagon, marknads- och kommunikationsdirektör för JB Education samt kommunikationsrådgivare för Kreab och Brunswick.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2018

Antal Axfood-aktier: 1 700

Anders Lexmon

Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1968

Anställd sedan: 2002

Utbildning: Agronom, M.Sc., Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Erfarenhet: Koncernekonomichef Axfood, koncernredovisningschef Axfood, koncernredovisningschef SJ, revisor KPMG.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2017

Antal Axfood-aktier: 3 000

Jan Lindmark

IT-direktör

Född: 1959

Anställd sedan: 2001

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet.

Erfarenhet: IT-direktör Fritidsresor, IT-chef Posten Brev och konsult på Enator.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2007

Antal Axfood-aktier: 5 000

Monica Längbo

HR-direktör

Född: 1963

Anställd sedan: 2019

Utbildning: Executive MBA, Gymnasielärare Stockholms universitet, styrelse-, ledar- och strategisk HR-utbildningar.

Erfarenhet: HR-direktör i Sverige och Danmark, HR Director & Head of Information/PR/Communication, Head of Leadership Development & Executive Recruitment vid ManpowerGroup, Executive Management Consultant i eget bolag.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2019

Antal Axfood-aktier: 850

Eva Pettersson

VD Axfood Snabbgross

Född: 1966

Anställd sedan: 2004

Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet samt studier vid University of East Anglia. Ledarskapsutbildning Novare.

Erfarenhet: Vd Axfood Närlivs, chef för verksamhetsutveckling inom Dagab, systemchef Axfood IT, konsult inom dagligvaruhandel på Accenture.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2014

Antal Axfood-aktier: 2 550

Nicholas Pettersson

VD Dagab Inköp & Logistik

Född: 1976

Anställd sedan: 2004

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Urban Deli Holding, styrelseordförande i Hall Miba.

Utbildning: Civilekonom, Växjö universitet.

Erfarenhet: Vd Axfood Närlivs, Marknadschef Axfood Närlivs, Affärsområdeschef Axfood Snabbgross, Supply Chain Manager Svenska Shell, Business Analyst Shell Detaljist.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2009

Antal Axfood-aktier: 2 800

Carl Stenbeck

Strategi- och affärsutvecklingsdirektör

Född: 1979

Anställd sedan: 2018

Utbildning: Civilingenjör och civilekonom från Chalmers respektive Handelshögskolan i Göteborg.

Erfarenhet: Global Head of Digital Development på H&M, managementkonsult Boston Consulting Group och Accenture, programchef Papyrus.

Medlem i Axfoods koncernledning sedan: 2018

Antal Axfood-aktier: 1 700