Om Axfood

Koncernledning

Axfoods koncernledning består av Axfoods vd och koncernchef, fem stabschefer samt vd:arna för fyra av koncernens bolag.

Klas Balkow

VD och koncernchef Axfood AB

Född: 1965

Anställd sedan: 2017

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svensk handel och Svenskt Näringsliv

Utbildning: Gymnasieingenjör

Erfarenhet: VD Clas Ohlson, VD Aximage (tidigare affärsområde inom Axel Johnson), ledande befattningar inom Procter & Gamble i Norden och USA, samt Bredbandsbolaget

Medlem i Axfoods företagsledning sedan: 2017

Antal Axfood-aktier: 10 000 (2017-03-17)

Nuvarande innehav

Anders Lexmon

Ekonomi- och finansdirektör

Född: 1968

Anställd sedan: 2002

Utbildning: Agronom, M.Sc., Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Erfarenhet: Koncernekonomichef Axfood, koncernredovisningschef Axfood, koncernredovisningschef SJ, revisor KPMG

Medlem i Axfoods företagsledning sedan: 2017

Antal Axfood-aktier: 750 (2017-03-17)

Nuvarande innehav

Louise Ring

HR-direktör

Född: 1955

Anställd sedan: 2003

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Diversity Charter, Ledamot i programråd Handelshögskolan i Umeå och Diskrimineringsombudsmannens råd

Utbildning: Universitetsutbildning inom beteendevetenskap, Umeå universitet, HR-executive IFL

Erfarenhet: Ekonomichef och HR-manager ICA Handlarnas AB, butikschef, utbildningsledare, organisations- och driftsfrågor H&M

Medlem i Axfoods företagsledning sedan: 2005

Antal Axfood-aktier: 400 (2016-12-31)

Nuvarande innehav

Jan Lindmark

IT-direktör

Född: 1959

Anställd sedan: 2001

Utbildning: Civilekonom, Stockholms universitet

Erfarenhet: IT-direktör Fritidsresor-gruppen, IT-chef Posten Brev, konsult på Enator

Medlem i Axfoods företagsledning sedan: 2007

Antal Axfood-aktier: 0 (2016-12-31)

Nuvarande innehav

Annica Elmehagen Lundquist

Kommunikationsdirektör

Född: 1969

Anställd sedan: 2015

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Föreningen Carlssons skola

Utbildning: Fil kand, Uppsala universitet

Erfarenhet: Kommunikationsstrateg Tetra Pak Asien, kommunikationsdirektör Eniro och Telenor, partner Kreab, PR Microsoft Nordamerika, konsult JKL

Medlem i Axfoods företagsledning sedan: 2015

Antal Axfood-aktier: 0 (2016-12-31)

Nuvarande innehav

Anders Quist

Affärsutvecklingschef

Född: 1953

Anställd sedan: 1995

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i GS1 Sweden AB och Validoo AB

Utbildning: Gymnasieutbildning, köpmannautbildning, diverse branschutbildningar

Erfarenhet: Vice VD Billhälls, vice VD Willys, butikschef, driftschef, köpman, försäljningschef Dagab väst

Medlem i Axfoods företagsledning sedan: 2007

Antal Axfood-aktier: 6 000 (2016-12-31)

Nuvarande innehav

Thomas Evertsson

VD Willys

Född: 1964

Anställd sedan: 2008

Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Erfarenhet: Stormarknadschef, kedjedirektör Coop Supermarkets, VD Coop Sverige AB, vice VD Coop Norden AB

Medlem i Axfoods företagsledning sedan: 2008

Antal Axfood-aktier: 14 000 (2016-12-31)

Nuvarande innehav

Thomas Gäreskog

VD Hemköp

Född: 1961

Anställd sedan: 2010

Utbildning: Gymnasieutbildning, företagsledarutbildning, ledarutbildningar

Erfarenhet: Butikschef Ica, flertal förtroendeuppdrag inom Ica, regionchef Hemköp, försäljningschef Hemköp

Medlem i Axfoods företagsledning sedan: 2012

Antal Axfood-aktier: 700 (2016-12-31)

Nuvarande innehav

Nicholas Pettersson

VD Dagab

Född: 1976

Anställd sedan: 2004

Övriga uppdrag: Ordförande i Urban Deli Holding AB

Utbildning: Civilekonom, Växjö universitet

Erfarenhet: VD Axfood Närlivs, Marknadschef Axfood Närlivs, affärsområdeschef Axfood Snabbgross, Supply Chain Manager AB Svenska Shell, Business Analyst Shell Detaljist AB

Medlem i Axfoods företagsledning sedan: 2009

Antal Axfood-aktier: 800 (2016-12-31)

Nuvarande innehav

Eva Pettersson

VD Axfood Närlivs

Född: 1966

Anställd sedan: 2004

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Svensk Servicehandel och Fast Food

Utbildning: Civilekonom, Linköpings universitet, studier vid University of East Anglia, ledarskapsutbildning Novare

Erfarenhet: Chef för verksamhetsutveckling inom Dagab, systemchef Axfood IT, konsult inom dagligvaruhandeln Accenture

Medlem i Axfoods företagsledning sedan: 2014

Antal Axfood-aktier: 0 (2016-12-31)

Nuvarande innehav