Gå direkt till innehåll

Mindre matsvinn

Hyllkant

Mindre matsvinn

En allt för stor del av den mat som produceras når aldrig våra magar. Vi arbetar därför aktivt för att minska matsvinnet inom hela vår verksamhet, samtidigt som vi hjälper våra kunder till mer matvinn.

När mat som odlas, processas, transporteras och säljs inte konsumeras är det ett stort slöseri med jordens resurser. Därför är det viktigt att maten tas tillvara genom hela livsmedelskedjan och inte kastas om den kan användas.

Axfood har satt ett hållbarhetsmål som innebär att koncernen ska halverat matsvinnet inom hela vår verksamhet 2025, jämfört med basåret 2015.

Med hjälp av ny teknik, utförsäljning av varor med kort datum, utförsäljning av frukt och grönt, smartare förpackningar och samarbeten med leverantörer och välgörenhetsorganisationer förebygger vi matsvinn.

Ny teknik bidrar till minskat matsvinn

En av de viktigaste åtgärderna för minskat matsvinn är att butikerna gör korrekta beställningar. Axfood har därför utvecklat beställningssystem som hjälper butikernas medarbetare att beställa rätt mängd varor vid rätt tillfälle.

Vi har också utvecklat handdatorer som enkelt och snabbt identifierar varor med kort datum. Det gör att personalen i butikerna kan synliggöra varorna för kunderna och sälja ut dessa till reducerade priser.

Handdatorerna hjälper också medarbetarna förebygga framtida matsvinn genom att analysera varför det uppstår. Detta sker genom att medarbetarna rapporterar in dagligt matsvinn i handdatorn.

Utförsäljning av frukt och grönt

En annan viktig åtgärd för att minska matsvinn är utförsäljning av frukt och grönt. Axfoods butikskedjor Hemköp, Tempo och Willys säljer därför ut frukt och grönt som börjar bli övermogen eller har skönhetsfläckar i särskilda påsar och lådor.

Smartare förpackningar

Axfoods förpackningar konstrueras för att vi ska undvika onödigt svinn. Ett exempel på detta är att Garant lanserat förpackningar med mindre portioner av sallader. Axfoods butiker erbjuder också ett stort utbud av frysta varor.

Samarbeten med välgörenhetsorganisationer och leverantörer

Axfood har utvecklat lokala samarbeten med välgörenhetsorganisationer för att minska matsvinnet. Det innebär att drygt 200 Willys- och Hemköpsbutiker och Dagab-lager skänker mat till olika lokala välgörenhetsorganisationer såsom Räddningsmissionen och Frälsningsarmén.

Utöver detta är Axfood medgrundare och initiativtagare till Matmissionen. Genom Svensk Dagligvaruhandel samarbetar Axfood och övriga dagligvarubranschen med leverantörer för att bidra till att Matmissionen kan sälja varor som annars skulle riskera att bli matsvinn.

Vi hjälper våra kunder till mer matvinn

Inom Axfood sker matinnovation för att våra kedjor ska kunna sälja varor som annars skulle kastats. Axfood egna varumärke Garant har bland annat lanserat ”skeva skivor”, ojämna kantbitar av kokt skinka, tillsammans med Willys.

Andra initiativ som bidrar till minskat matsvinn sker inom Axfoodfamiljen. Willys uppmuntrade i en kampanj till exempel kunder att ta hand om matrester med hjälp av recept baserade på råvaror som ofta kastas.

Förslag till politiken för minskat matsvinn

Axfood driver även frågan om matsvinn på andra sätt. I Mat 2030, Axfoods förslag till en hållbar livsmedelsstrategi, uppmanas politiken att anta ett nationellt matsvinnsmål.

Det är viktigt eftersom Sverige idag saknar ett övergripande konkret matsvinnsmål, antaget av riksdagen, i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål om halverat matsvinn.

Det behövs även en gemensam definition av och mätmetod för matsvinn samt beslut om hur minskningen ska fördelas inom värdekedjan och hur rapportering kan ske.

Att underlätta donationer av livsmedel till sociala organisationer genom att minska kraven på spårbarhet och förtydliga skillnaden mellan bäst-före-datum och sista förbrukningsdag är andra åtgärder som Axfood föreslår för att minska matsvinnet.

Läs mer om våra förslag i Mat 2030.