Gå direkt till innehåll

Människan

Vi ska bidra till att skapa goda arbetsförhållanden och sociala villkor för alla som arbetar i livsmedelskedjan.

Vi ska arbeta för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för anställda och odlare i hela leverantörskedjan.

Vi ska bidra till ökad hälsa bland såväl kunder som medarbetare.

Våra medarbetare och kunder ska spegla det samhälle vi är en del av.

Hållbarhetsresultat 2022

35 %

Andel kvinnor i ledande positioner

17 %

Andel ledare med internationell bakgrund

363

Antal sociala revisioner i leverantörsledet

0

Antal bekräftade incidenter av korruption