Gå direkt till innehåll

Människan

Vi ska bidra till att skapa goda arbetsförhållanden och sociala villkor för alla som arbetar i livsmedelskedjan.

Hållbara leverantörer

Vi ska arbeta för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för anställda och odlare i hela leverantörskedjan.

Personer på risfält

Hälsosamma vanor

Vi ska bidra till ökad hälsa bland såväl kunder som medarbetare.

Nyttig mat

Olikheter är möjligheter

Våra medarbetare och kunder ska spegla det samhälle vi är en del av.

Människor

Hållbarhetsresultat 2022

51,2%

Andel kvinnor i ledande positioner

17,8%

Andel ledare med internationell bakgrund

88

Antal sociala revisioner i leverantörsledet

0

Antal bekräftade incidenter av korruption