Gå direkt till innehåll

Inkludering och mångfald

Medarbetare som jobbar tillsammans

Inkludering och mångfald

En arbetsplats som präglas av mångfald är bra både för oss och för våra kunder. Medarbetarnas breda kunskap, olika bakgrunder och perspektiv skapar nya möjligheter och generar bättre beslut.

Axfoodkoncernen ska spegla våra kunder. Att Axfood står och verkar för mångfald ska märkas både i butikernas sortiment och bland våra medarbetare. 

Vi har olika erfarenheter och bakgrunder – men samma passion för mat och människor. Vi förenas av tron på Axfoods värderingar och viljan att göra vårt yttersta för allas rätt till prisvärd, bra och hållbar mat.

Mångfald inom koncernen

Andelen kvinnor på ledarnivå fortsätter att öka i Axfoodkoncernen. Med teamchefer och arbetsledare inräknade är 51 procent av koncernens ledare kvinnor. I Axfoods koncernledning är det jämnt – sex kvinnor och fem män. Dessutom råder 50/50 i fördelning även bland vd:arna för de olika affärsenheterna.

Idag har drygt en fjärdedel av Axfoods medarbetare en bakgrund utanför Sverige, vilket är ungefär samma andel som i Sverige i stort. Inom koncernen talas över 35 olika språk och i Snabbgross butiker underlättar medarbetarna för kunderna genom att ha namnskyltar som visar vilka språk de behärskar. Flera av våra butikskedjor tar emot nyanlända eller asylsökande praktikanter.

Vi erbjuder arbetstester på flera språk. För tjänstemän tillämpar vi religionsneutrala ”klämdagar”, det vill säga det är upp till medarbetaren själv att bestämma när klämdagar ska tas ut.

Mål för inkludering

Axfood har under många år bedrivit ett långsiktigt arbete för att skapa ett inkluderande arbetsklimat. Detta genom att sätta upp mål för inkludering och mångfald:

  • En jämn könsfördelning anses råda då andelen kvinnor respektive män i en grupp är 40/60 procent eller jämnare. Därför har Axfood som mål att antalet kvinnor på ledande position ska ligga i spannet 40-60 procent.

  • Vi strävar efter att 20 procent av Axfoods ledare ska ha internationell bakgrund

För att nå dit behöver vi fortsätta att fokusera på mångfald på olika sätt, inte minst i våra ledarutbildningar. Vi är en stor arbetsgivare och kan göra mycket.