Gå direkt till innehåll

Schyssta proteiner

Garant baljväxtfärs

Schyssta proteiner

Sortimentet hos våra butikskedjor ska uppmuntra och bidra till en mer hållbar proteinkonsumtion. Det gör vi genom ett utökat utbud av schyssta proteiner, goda vegetariska rätter, fisk från hållbara bestånd och ägg från frigående höns.

Produktionen av animaliska proteiner har en stor påverkan på både klimat och miljö. Det är därför viktigt att erbjuda schyssta proteiner som till exempel fler växtbaserade alternativ.

Gröna proteiner i vårt sortiment

För att åstadkomma ett skifte till mer växtbaserade proteiner utvecklar vi löpande nya varor som är goda, prisvärda och hållbart producerade.

Det vegetariska sortimentet av egna märkesvaror innefattar bland annat pålägg och schnitzel från Eldorado och ärtfalafel, middagskorv, burgare och kebab från Garant. Tillsammans med Cashewmeetly säljer vi en vegansk produkt tillverkad av cashewäpplen, en restprodukt som annars blir matsvinn.

Vi kombinerar även vegetabiliska proteiner med animaliskt protein i olika produkter. Garant har till exempel lanserat en hållbar fishcake med Braxen och åkerböna i samarbete med Axfoundation.

Djurvälfärd i fokus

Djuren inom livsmedelsproduktionen ska behandlas väl och omfattas av långtgående djurskydd. Därför säljer Axfoods butikskedjor och restauranggrossisten Snabbgross enbart ägg från frigående höns.

God djurvälfärd ger friska djur, leder till låg antibiotikaanvändning och säkra livsmedel. Det kött vi säljer ska därför vara ansvarsfullt producerat och omfattas av noggranna kontroller.

I vår uppföljning utgår vi från Axfoods kvalitets- och hållbarhetsstrategi för att säkerställa att leverantörer av egna märkesvaror följer våra riktlinjer för god djuromsorg och användning av antibiotika inom kött, mejeri och vattenbruk. Kraven vi ställer på djurvälfärd utgår också från svensk djurskyddslagstiftning.

Uppföljning av hur producenterna lever upp till kvalitets- och hållbarhetsstrategin sker genom kontroller av hur djuren föds upp samt hur de hanteras vid slakt. Axfoods egna kvalitetsspecialister eller oberoende ackrediterade företag genomför revisionerna.

För att konsumenterna ska veta var köttet kommer från ställer Axfood grundläggande krav på tydliga märkningar om ursprungsland och spårbarhet redan i upphandlingsprocessen.

Minskad antibiotikaanvändning

Med undantag för KRAV-märkt kött, saknar svenskt nötkött djurskyddscertifiering och Axfood driver därför frågan mot producenter om att införa IP Grundcertifiering Nöt.

Inom branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandel samarbetar Axfood även med andra aktörer för att minska antibiotikaanvändningen vid djuruppfödning. Syftet är förbättrad djurhållning och minskad risk för antibiotikaresistens.

Axfoods sjömatspolicy och mål

Axfood verkar för ett hållbart fiske som motverkar utsläpp, förstörda ekosystem och försurade fiskevatten. Enligt Axfoods riktlinjer för sjömat, som grundar sig på WWF:s listning, ska fisk och skaldjur från hotade bestånd inte säljas i koncernens butiker.

Axfoods riktlinjer för sjömat

Det säkerställer vi genom ett nära samarbete med leverantörerna. Fisken ska kunna spåras till bestånd, fiskezon/odling och fiskemetod.

Fiskpolicyn innebär också att Axfoods sortiment inte får innehålla fisk som är rödlistad enligt WWF:s fiskguide och inte klassats som tillräckligt hållbar utifrån definitionen för hållbara bestånd och bra fångstmetoder.

Axfood har även som mål att all fisk och skaldjur som säljs ska klassificeras som grön senast 2025. Det framgår i vårt hållbarhetsprogram. Detta kräver att en allt större del av sortimentet styrs över till ASC-, MSC- eller KRAV-certifierad fisk samtidigt som vi ska erbjuda kunderna ett brett utbud av prisvärd fisk.

Axfoods hållbarhetsprogram