Gå direkt till innehåll

Hållbara leverantörer

Människor arbetar på fält

Hållbara leverantörer

Mat ska produceras på ett socialt hållbart sätt. Det innebär bland annat att de som arbetar inom matproduktionen ska ha goda arbets- och levnadsvillkor.

Axfood arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för anställda och odlare i leverantörskedjorna. Det är en stor utmaning eftersom de ofta är både långa och komplexa. Axfood påverkar genom löpande uppföljningsarbete, hållbarhetsbedömningar, samarbeten och utbildningsinsatser.

Axfoods uppförandekod – grunden i vårt uppföljningsarbete

Grunden i uppföljningsarbetet utgår från att alla leverantörer måste skriva under vår uppförandekod. Uppförandekoden är baserad på FN:s konventioner för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och internationella miljöförordningar och är upprättad av organisationen Amfori Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Axfoods uppförandekod

Att alla leverantörer skriver under koden ger goda förutsättningar att följa upp frågor om säkerhet, kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Axfood genomför hållbarhetsbedömningar

Att genomföra hållbarhetsbedömningar är en viktig del i arbetet med att främja social hållbarhet. Vid inköp av egna märkesvaror gör vi det som en integrerad del av inköpsprocessen.

Inköpsprocess för Axfoods egna varor

Om fem procent eller mer av en råvara eller produkten kommer från ett riskland genomför vi också en hållbarhetsbedömning. Då kartlägger vi befintliga och potentiella risker inom leverantörsledet utifrån en rad olika parametrar, såsom mänskliga rättigheter, barnarbete och sociala arbetsvillkor.

Axfood använder sig av organisationen Amfori BSCI:s klassifikation av riskländer. Vi granskar även branscher med exempelvis en stor andel säsongsarbetare, vilket även gäller i länder som vanligtvis inte betraktas som riskländer.

Sociala revisionsrapporter

I hållbarhetsbedömningen behöver leverantörerna visa att de har ett systematiskt arbetssätt som gör att de kan leva upp till Axfoods uppförandekod. Det kan de göra genom sociala revisionsrapporter eller genom att visa att de ingått ett kollektivavtal med ett erkänt fackförbund.

En avgörande del i Axfoods hållbarhetsbedömning är att leverantörerna visar transparens samt att de kan redogöra för de miljömässiga och sociala risker som finns och även visa hur de bemöter och minimerar dessa risker.

Utöver hållbarhetsbedömningar genomför vi bedömningar där våra befintliga leverantörer utvärderas. Granskningarna dokumenteras i Axfoods kvalitetssäkringssystem. Syftet är att samarbeta med befintliga leverantörer, följa upp eventuella brister och åtgärdsplaner samt stötta hållbarhetsarbetet.

Samarbeten och utbildningsinsatser

Axfood genomför även utbildningsinsatser för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren i flera olika länder.

Risprojekt i Pakistan

I samarbete med Axfoundation, Oxfam och Sida har ett projekt bedrivits i basmatirisregionen Punjab i Pakistan. Projektet har bidragit till högre inkomster för cirka 2 500 småbönder.

Oxfam har drivit arbetet lokalt, genom träning och olika insatser för att bönderna med egen kraft ska få bättre villkor. Projektet har efter några år bidragit till att småskaliga risbönder kunnat organisera sig i odlarorganisationer, där ledarskapet till 50 procent består av kvinnor.

Bönderna har tränats i hållbara odlingsmetoder enligt standarden Sustainable Rice Platform (SRP). Den hållbara odlingen har, förutom mindre utsläpp, bidragit till många ringar på vattnet såsom bättre riskvalitet och högre produktivitet.

Tidigare sålde bönderna sitt ris via mellanhänder. Nu säljer de direkt till risexportörerna som betalar premiumpris, vilket ökat böndernas inkomster och bidragit till positiva effekter på hela lokalsamhället.

Pilotprojekt i Pakistan

Axfood har tillsammans med bland andra Oxfam också genomfört ett pilotprojekt i Pakistan under risskörden 2020 till 2021. I projektet gick en premie ut till ett antal småbönder och säsongsarbetare. Premien bidrog till att gapet till en inkomst som familjerna kan täcka basbehoven på, en så kallad levnadslön, minskade väsentligt.