Gå direkt till innehåll

Hållbara leverantörer

Människor arbetar på fält

Hållbara leverantörer

Vi ska arbeta för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för anställda och odlare i hela leverantörskedjan. Det är en stor utmaning eftersom de ofta är komplexa och finns i vitt skilda länder.

Mat ska produceras på ett socialt hållbart sätt. Genom att ställa krav på våra leverantörer vad gäller säkerhet, kvalitet, miljö och socialt ansvar säkerställer vi att odlare och arbetare har goda arbetsvillkor och -förhållanden. Axfoodkoncernens uppförandekod är grunden i detta arbete och baseras på internationellt erkända konventioner för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption.

Några kliv mot hållbara leverantörskedjor:

  • Vår uppförandekod om mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö och antikorruption måste skrivas under av alla våra leverantörer
  • Tillsammans med Oxfam driver vi ett projekt för att se över hur småbönder i Pakistan kan höja sina inkomster
  • Sedan flera år arbetar vi för att förbättra villkoren för migrantarbetare i Thailand