Gå direkt till innehåll
Fält med grönska

Miljön

Vi ska bidra till en matproduktion som ger ett så litet ekologiskt avtryck som möjligt och bidra till cirkulära flöden med återbruk. Målet är att uppnå nettonollutsläpp från den egna verksamheten senast 2030.

Vi lägger stor vikt vid att ta fram klimatsmarta förpackningar till våra egna varor. Förpackningsmaterial ska väljas utifrån varornas behov och egenskaper.

Vi ska minska vår klimatpåverkan från vår energianvändning genom att producera egen grön el, återanvända värme och sälja överskottsenergi.

Våra varutransporter och tjänsteresor ska vara hållbara och fossilfria.

Vi ska värna om vatten, jord och biologisk mångfald i jordbruket.