Gå direkt till innehåll

Gröna transporter

Dagab lastbil

Gröna transporter

Axfoods varutransporter och tjänsteresor ska vara hållbara och fossilfria. Det åstadkommer vi genom att utveckla en fossilfri fordonsflotta och ta tåget oftare.

Bara under de senaste två åren har Axfood minskat utsläppen från den egna fordonsflottan med 20 procent. Det har vi lyckats med tack vare att vi utvecklat en diversifierad fordonsflotta som består av drygt 280 lastbilar som kan köras på fossilfria alternativ såsom raps, etanol, el och gas.

Fortsatta insatser för en hållbar omställning

För att minska utsläppen från varutransporter ytterligare ska vi fortsätta utveckla en hållbar fordonsflotta, samverka med fordonsindustrin och arbeta med kravställning och kunskapsdelning vid upphandlingar av transporter.

Att reduktionsplikten sänktes vid årsskiftet 2024 innebär att de klimatpåverkande utsläppen från transporter ökar kraftigt i samhället. Axfood väljer därför att skruva upp tempot för utfasning av fossila drivmedel. Under en tvåårsperiod ska både egna och inhyrda transporter mellan lager och butiker övergå till att köras på förnyelsebart drivmedel eller el.

För en hållbar utveckling väljer vi bort drivmedel som riskerar att bidra till regnskogsskövling och minskad biologisk mångfald. Därför tar vi aktivt ställning mot inblandning av palmolja i bränsle.

Andra insatser vi gör för att minska utsläppen är att i första hand frakta frukt och grönt med tåg, båt och lastbil. För att minska utsläppen från tjänsteresor genomför vi digitala möten och ökar andelen resor med tåg.

Varför utvecklar Axfood en diversifierad fordonsflotta?

Att utveckla en diversifierad fordonsflotta är ett strategiskt val som gör att vi minskar utsläppen samtidigt som vi kan bidra till utveckling av nya fordonstyper, infrastruktur och hållbara drivmedel.

Vi samarbetar med fordonsindustrin i detta arbete. År 2020 inledde vi till exempel ett samarbete med Scania för att tillsammans utveckla nya lösningar för att elektrifiera tyngre transporter.

Att utveckla en diversifierad fordonsflotta gör också att vi blir mer flexibla och kan anpassa oss till den teknik som kan ge oss den bästa lösningen i framtiden.

Elektrifierade transporter, datainsamling och uppföljning

Att arbeta med datainsamling och uppföljning är en viktig del i omställningen till fossilfria drivmedel i våra fordon.

I vårt samarbete med Scania samlar vi bland annat in data om de elektrifierade fordon vi använder för att analysera hur de fungerar i drift. Det gör att vi kan planera inköpen av ytterligare elfordon på ett genomtänkt sätt.

Utöver att byta ut lastbilar i den egna fordonsflottan till mer hållbara fordon, följer vi bränsleförbrukningen för våra lastbilar för att optimera lasten och körningen vid distributionen av varor från lager till butik. Med hjälp av transportoptimeringssystem kan vi på ett effektivt sätt planera hur mycket last och hur långa sträckor lastbilarna ska köra.

Axfood arbetar också aktivt med bland annat eco-driving i syfte att minska klimatpåverkan genom ett mer effektivt körbeteende. Genom att ta emot förstaplatser i tre olika klasser i Vehco Eco-Driving Challenge 2017 visade vi att vi kör så miljövänligt och säkert som möjligt. 

Flygfrakt av frukt och grönt

Våra varor ska fraktas på ett sätt som ger så litet klimatavtryck som möjligt. I första hand använder vi oss därför av tåg, båt och lastbil. Endast en bråkdel av våra varor flygfraktas och då under en begränsad tid av året. 

Att färsk frukt och grönt transporteras med flyg kan bero på att det råder tillfällig brist på varan i Europa eller att efterfrågan är exceptionellt hög, till exempel under högtider.

Andra anledningar är att varorna har kort hållbarhet eller är för ömtåliga för att klara annat transportmedel. Två av Axfoodfamiljens medlemmar, Urban Deli och Middagsfrid, har inga flygtransporterade varor i sitt sortiment.

Frukt och grönsaker som ibland flygtransporteras:

Färsk grön sparris transporteras med båt eller lastbil när den kommer från Europa under april till juli. Övrig tid sker frakt med flyg från Sydamerika. 

Citrongräs och färsk gurkmeja flygs alltid in, liksom färska haricoverts från södra Afrika och Sydamerika. Papaya och carambola (stjärnfrukt) finns som regel bara i våra butiker under en begränsad del av året och flygfraktas ofta.

Färska fikon köps ofta in från Turkiet. Under augusti och september fraktas de med lastbil genom Europa. Under resterande del av året flygfraktas de från andra delar av världen. 

Färska sockerärtor, brytbönor och sugersnaps köps under sommaren i första hand in från Sverige och övriga Europa, varifrån de fraktas med båt eller lastbil. När de kommer från södra Afrika eller Sydamerika flygs de in.

Färska björnbär flygfraktas som regel mellan november och mars när de köps in från länder utanför Europa. Färska blåbär, hallon, jordgubbar, druvor, biggaråer, avokadophysalis och passionsfrukt fraktas nästan alltid med båt. Vid brist händer det att enskilda partier flygs in.