Gå direkt till innehåll
Dagab lastbil

Gröna transporter

Våra varutransporter och tjänsteresor ska vara hållbara och fossilfria. Detta gör vi genom att övergå till fossilfria lastbilar och ta tåget oftare.

För att minska våra transporters klimatpåverkan ska vår egen lastbilsflotta köras på olika hållbara fossilfria drivmedel såsom raps, el, gas och etanol. Även vid upphandlade transporter ska hållbara alternativ väljas. Antalet tjänsteresor ska minska och bli fossilfria genom fler digitala möten och högre andel tågresor. Vid frakt av frukt och grönt använder vi i första hand tåg, båt och lastbil.

Några kliv mot gröna transporter:

  • 60 procent av Dagabs lastbilar är fossilfria
  • Hälften av alla tjänsteresor sker idag med tåg
  • Vi tar aktivt ställning mot inblandning av palmolja i bränsle

Diversifierad lastbilsflotta

Fler fossilfria varutransporter är viktigt för att vi ska kunna minska våra utsläpp. Redan idag drivs över 60 procent av våra cirka 150 lastbilar på fossilfria alternativ såsom raps, etanol, el och gas. Målet är att vi bara ska använda fossilfria drivmedel 2030. Eftersom det saknas en enskild lösning använder vi oss av många olika alternativ. Det ger oss en flexibilitet för den teknik som kan ge oss den bästa lösningen i framtiden. Samtidigt bidra vi till utveckling av nya fordonstyper, infrastruktur och hållbara drivmedel. För minsta möjliga miljöpåverkan optimeras last och körning med uppföljningssystemet eco-driving. Genom kunskapsdelning och kravstallande vid upphandlingar av externa varutransporter bidrar vi även indirekt till att ytterligare minska miljöpåverkan från våra varutransporter.

Hållbara drivmedel

Att välja rätt bränsle är en utmaning när förutsättningarna hela tiden ändras och det finns många aspekter att ta hänsyn till för att agera hållbart. Dessutom är tillgången på hållbara alternativ idag mycket begränsad. Tidigare tankade vi våra egna lastbilar med en syntetisk biodiesel (HVO) som bidrog till att kraftigt minska utsläppen. Eftersom den numera innehåller råvara från oljepalmen, riskerar den att bidra till regnskogsskövling och minskad biologisk mångfald. Vi väljer därför att tanka våra lastbilar med andra bränslen. Vi har även inlett samarbeten om elektrifierade varutransporter.

Flygfrakt av frukt och grönt

Våra varor ska fraktas på ett sätt som ger så litet klimatavtryck som möjligt. I första hand använder vi oss därför av tåg, båt och lastbil. Endast en bråkdel av våra varor flygfraktas och då under en begränsad tid av året. Att färsk frukt och grönt transporteras med flyg kan bero på att det råder tillfällig brist på varan i Europa eller att efterfrågan är exceptionellt hög, till exempel under högtider. Andra anledningar är att varorna har kort hållbarhet eller är för ömtåliga för att klara annat transportmedel. Två av Axfoodfamiljens medlemmar, Urban Deli och Middagsfrid, har inga flygtransporterade varor i sitt sortiment.

Frukt och grönsaker som ibland flygtransporteras:

Färst grön sparris transporteras med båt eller lastbil när den kommer från Europa under april till juli. Övrig tid sker frakt med flyg från Sydamerika. Citron och färsk gurkmeja flygs alltid in, liksom färska haricoverts från södra Afrika och Sydamerika. Papaya och carambola (stjärnfrukt) finns som regel bara i våra butiker under en begränsad del av året och flygfraktas ofta.

Färska fikon köps ofta in från Turkiet. Under augusti och september fraktas de med lastbil genom Europa. Under resterande del av året flygfraktas de från andra delar av världen. Färska sockerärtor, brytbönor och sugersnaps köps under sommaren i första hand in från Sverige och övriga Europa, varifrån de fraktas med båt eller lastbil. När de kommer från södra Afrika eller Sydamerika flygs de in.

Färska björnbär flygfraktas som regel mellan november och mars när de köps in från länder utanför Europa. Färska blåbär, hallon, jordgubbar, druvor, biggaråer, avokadophysalis och passionsfrukt fraktas nästan alltid med båt. Vid brist händer det att enskilda partier flygs in.