Gå direkt till innehåll
Dagab lastbil

Gröna transporter

Våra varutransporter och tjänsteresor ska vara hållbara och fossilfria. Detta gör vi genom att övergå till fossilfria lastbilar och ta tåget oftare.

För att minska våra transporters klimatpåverkan ska vår egen lastbilsflotta köras på olika hållbara fossilfria drivmedel såsom raps, el, gas och etanol. Även vid upphandlade transporter ska hållbara alternativ väljas. Antalet tjänsteresor ska minska och bli fossilfria genom fler digitala möten och högre andel tågresor.

Några kliv mot gröna transporter:

  • Över hälften av Dagabs lastbilar är fossilfria
  • Hälften av alla tjänsteresor sker idag med tåg
  • Vi tog aktivt ställning mot inblandning av palmolja i bränsle 2017