Gå direkt till innehåll

Hållbara material

Garant citron- och limejuice

Hållbara material

Vi lägger stor vikt vid att ta fram klimatsmarta förpackningar av hållbara material till våra egna märkesvaror. Vi väljer förpackningsmaterial utifrån varornas behov och egenskaper samtidigt som det ska vara hållbart.

Axfood arbetar på olika sätt för att sortimentet av egna märkesvaror ska förpackas på ett så hållbart sätt som möjligt.

Vårt mål är att uteslutande använda återvinningsbara förpackningar av förnybar eller återvunnen råvara senast 2030. För att nå detta mål har vi bland annat utvecklat en förpackningsdatabas som innehåller information om våra 18 000 förpackningsmaterial.

Axfood utgår från varornas behov och egenskaper i val av material

Samtidigt som vi satsar på klimatsmarta förpackningar som är konstruerade för minskat matsvinn och är designade för återvinning är det viktigt att vi tar hänsyn till varornas behov och egenskaper när vi väljer material.

Det är viktigt att förpackningen:

 • bevarar och skyddar livsmedlet
 • är kostnadseffektiv
 • är livsmedelssäker
 • fungerar praktiskt inom logistik, i butik och för konsumenten.

Till Såklarts rengöringsserie använder Axfood till exempel enbart återvunnen eller förnyelsebar plast. Men att ta bort plasten helt på många livsmedel ökar matsvinnet markant, vilket inte är hållbart. Vi följer utvecklingen av nya material och implementerar där det är möjligt.

Det är viktigt att de material vi väljer både kan ge samma skydd som plasten har för att bevara livsmedlet och att materialet går att återvinna.

Axfood minskar mängden plast i förpackningar

Axfood strävar efter att ta bort eller minska mängden plast i förpackningar till egna märkesvaror och i butikerna:

 • Vi har försett Garants färska och skurna sallader med påsar av tunnare plast.
 • Vi har bytt ut den svarta plasten i Garants tråg för kött till genomskinlig återvinningsbar plast samt minskat mängden plast i tråget.
 • Flera engångsartiklar av plast har tagits bort från butikshyllorna.
 • Materialet i samtliga plastbärkassar inom Axfood har bytts från fossil plast till återvunnet eller förnyelsebart material.

Axfood ökar materialåtervinningen

Vi jobbar på flera olika sätt för att öka återvinningen av olika material.

Vi introducerade till exempel pant på det egna varumärket Premiers saftflaskor år 2015 och har sedan dess fortsatt att införa pant på allt fler produkter. Under 2021 blev det också möjligt att panta flera av Garants juice- och smoothieflaskor.

Vi ser också till att andra förpackningar tillverkas på ett sätt som gör dem mer återvinningsbara. Fem olika frysta kycklingprodukter från Axfoods egna varumärken Garant och Eldorado säljs till exempel i förpackningar med mindre tryck och större vita ytor. När det är en mindre mängd pigment i plasten blir den nämligen lättare att återvinna.

Samarbete för ökad materialåtervinning

Arbetet för ökad materialåtervinning för förpackningar i frysdisken sker i samarbete med Svensk Dagligvaruhandel där förutom Axfood även flera livsmedelsproducenter har varit med och tagit fram en avsiktsförklaring.

Avsiktsförklaringen innebär att vi ska:

 • använda förpackningar som inte består av flera sammansatta plastsorter.
 • minska tryckytan av text och färg till maximalt 60 procent av förpackningsytan.
 • använda transparenta eller vita förpackningar som går att återvinna.

Påverksansarbete

Tillsammans med branschkollegor i Svensk Dagligvaruhandel genomför Axfood påverkansarbete för att regelverk och incitament ska driva på en övergång till cirkulära materialflöden.

Vi har lagt flera förslag till politiken som du kan ta del av här:

Förutom att bidra till ökad återvinning vill Axfood också driva på arbetet med att avveckla användning av miljö och hälsoskadliga kemikalier i förpackningar som finns i kemikaliesekretariatets SIN-lista.

Här kan du ta del av Axfoods förslag till politiken:

SIN-lista

Många leverantörer har ofta bristfällig kunskap om såväl tillsatta kemikalier i förpackningarna som vilka processkemikalier som används. Axfood driver därför frågan om att införa ett stöd i lagstiftningen om en skyldighet att informera om vilka kemikalier som ingår i en förpackning eller vara. Detta skulle göra det lättare för Axfood att ställa krav på att förpackningarna inte ska innehålla kemikalier som finns på SIN-listan.