Gå direkt till innehåll

Olikheter är möjligheter

Människor

Olikheter är möjligheter

Axfoodkoncernens medarbetare ska spegla våra kunder och det samhälle vi verkar i. Det är tack vare våra medarbetare med olika erfarenheter, kunskapsområden och bakgrunder som vi kan möta våra kunder på bästa sätt.

Axfood är ett värderingsstyrt företag. Vi strävar efter att spegla mångfalden hos våra kunder och att vara en inkluderande arbetsgivare. Medarbetarnas olika kunskaper, kompetenser, bakgrunder och perspektiv skapar nya möjligheter och leder till bättre beslut. Mångfald och jämställdhet bidrar positivt till vår affär.

Jämn könsfördelning och bred internationell representation

Axfood arbetar för en jämn könsfördelning och en bred internationell representation bland anställda. Vår koncernledning är helt jämställd med lika många kvinnor som män och vi har som mål att 20 procent av koncernens ledare ska ha internationell bakgrund.

Forskning visar att andelen av de anställda som är utrikesfödda ökar i takt med att en större andel av cheferna har internationell bakgrund. Därför är det viktigt för oss att nå vårt mål. Under 2023 hade 17,8 procent av våra ledare internationell bakgrund.

Mångfald och inkludering

Axfoodkoncernen ska vara en inkluderande arbetsgivare där alla blir bemötta med respekt utifrån sina förutsättningar och där kompetens och potential värderas över demografiska, kulturella och socioekonomiska olikheter.

För att minska utanförskapet på den svenska arbetsmarknaden är Axfood Sveriges största privata kund hos Samhall. För att spegla den mångfald som finns i Sverige idag startade vi även Nyanländ i Axfood år 2018. Det var ett avlönat lärlingsprogram för nyanlända med arbete i butik.

För ökad inkludering tillämpar vi även religionsneutrala ”klämdagar” vilket innebär att det är upp till medarbetaren själv att bestämma när de vill ta ut denna typ av ledighet.

Objektiva och rättvisa rekryteringsprocesser

Vi arbetar för ökad mångfald bland de anställda genom att också säkerställa objektiva och rättvisa rekryteringsprocesser. Därför använder vi ett rekryteringsverktyg som inte väger in exempelvis namn, ålder och kön.

Vi utbildar alla som rekryterar för Axfood i mångfaldsarbete och utformar våra annonser på ett inkluderande sätt. De tester som används i rekryteringsprocessen kan även genomföras på flera språk.