Gå direkt till innehåll

Olika berikar

Människor

Olika berikar

Våra medarbetare och kunder ska spegla det samhälle vi är en del av. Det är tack vare våra medarbetare med olika erfarenheter, kunskapsområden och bakgrunder som vi kan möta våra kunder på bästa sätt.

Axfood är ett värderingsstyrt företag. Våra ledare och medarbetare ska spegla våra kunder. Medarbetarnas olika kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya möjligheter och leder till bättre beslut. Mångfald och jämställdhet bidrar positivt till vår affär.

Några kliv mot ökad jämlikhet och mångfald:

  • Vi använder ett rekryteringsverktyg som inte väger in exempelvis namn, ålder och kön
  • Vi har strategiska mål kopplat till mångfald och inkludering och mäter varje år hur det ser ut på alla nivåer inom koncernen
  • Vi mäter årligen hur inkluderade våra medarbetare upplever sig på sina arbetsplatser
  • 2022 prisades vi av Allbright för vårt målinriktade arbete med mångfald och inkludering
  • Vår koncernledning är helt jämställd med lika många kvinnor som män
  • Axfood är en Sveriges största privata kunder hos Samhall