Gå direkt till innehåll

Styrelse

Styrelse

Styrelsens uppgift är att med kontinuitet och långsiktighet säkerställa att Axfood växer och utvecklas på ett hållbart sätt, enligt beslutade mål. För att vara en långsiktigt attraktiv investering för våra ägare behöver vi också vara en positiv förändringskraft i samhället i stort, och för våra kunder och medarbetare i synnerhet.

Innehav av aktier per 30 september 2023. För kontinuerligt uppdaterad information angående insynspersoners transaktioner, se insynsregistret på Finansinspektionens webbplats.

Mia Brunell Livfors

Ordförande

Född: 1965

Övriga uppdrag: Ordförande i Dustin Group. Ledamot i Axel Johnson och Efva Attling Stockholm.

Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms universitet.

Erfarenhet: Tidigare vd för Kinnevik och mångårig erfarenhet från styrelsearbete i börsnoterade svenska företag.

Ledamot sedan: 2016 (ordförande sedan 2016)

Medlem i utskott: Ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 0

Fabian Bengtsson

Ledamot

Född: 1972

Övriga uppdrag: Ordförande i SIBA Invest och Företagarnas Riksstyrelse. Ledamot i Komplett Group AS.

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, Lunds universitet.

Nuvarande befattning: Vd för SIBA Fastigheter.

Erfarenhet: Lång erfarenhet av detaljhandel och digital handel, bland annat som vd för SIBA-koncernen, ordförande för Netonnet och ledamot/ordförande i CE-Konsumentelektronikbranschen.

Ledamot sedan: 2016

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 7 285

Caroline Berg

Ledamot

Född: 1968

Övriga uppdrag: Ordförande i Axel Johnson och Martin & Servera. Ledamot i Novax, AxFast och Forum för omställning. Även ordförande i Erik och Görans Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier, stiftelsen The Global Village samt Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse.

Utbildning: BA inom media och psykologi från Middlebury College, USA.

Erfarenhet: Verksam i familjeföretaget Axel Johnson Gruppen sedan 2005 och medlem i koncernledningen för Axel Johnson.

Ledamot sedan: 2014

Medlem i utskott: Ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 13 226

Thomas Ekman

Ledamot

Född: 1969

Övriga uppdrag: Ordförande i AxSol. Ledamot i Axel Johnson International, Pierce Group och Dustin Group.

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Stockholms universitet.

Nuvarande befattning: Vd för Axel Johnson.

Erfarenhet: Vd för Cabonline Group och Tele2 Sverige. Ledamot i Com Hem och Sportamore.

Ledamot sedan: 2023

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men kommer inte vara det i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 0

Peter Ruzicka

Ledamot

Född: 1964

Övriga uppdrag: Ordförande i Pandora AS och Royal Unibrew AS. Ledamot i AKA AS och Aspelin Ramm Gruppen AS.

Utbildning: Bachelor i Business Administration och MBA, Handelshøyskolen BI.

Erfarenhet: Vd och koncernchef för Orkla, vd för norska investmentbolaget Canica AS och vice vd för ICA AB mfl.

Ledamot sedan: 2021

Medlem i utskott: Ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 0

Christian Luiga

Ledamot

Född: 1968

Övriga uppdrag: Ordförande i Combitech AB. Ledamot i UMS Skeldar AG och den ideella föreningen Beredskapslyftet.

Utbildning: Ekonomistudier vid Stockholms universitet.

Nuvarande befattning: Finansdirektör och vice vd på Saab AB.

Erfarenhet: Executive Vice President, CFO och chef för Corporate Control på Telia Company, CFO på Teleca och Framfab.

Ledamot sedan: 2020

Medlem i utskott: Revisionsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 4 000

Sara Öhrvall

Ledamot

Född: 1971

Övriga uppdrag: Ordförande i Humla. Ledamot i Investor, Bonnier Books och SNS samt International Advisory Board för Stockholm Resilience Center.

Utbildning: MSc International Business, Umeå Universitet.

Erfarenhet: COO på Axel Johnson, Chief Transformation Officer på SEB, chef för R&D på Bonnier AB, vd och delägare Differ och Mindmill Networks och produktutvecklingschef på Volvo Cars.

Ledamot sedan: 2022

Medlem i utskott: Revisionsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 162

Anders Helsing

Utsedd av arbetstagarorganisation

Född: 1966

Övriga uppdrag: Arbetstagarledamot i Axel Johnson och Axfood IT.

Erfarenhet: Anställd inom Axfood sedan 1998.

Ledamot sedan: 2016

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Antal Axfood-aktier: 59

Michael Sjörén

Utsedd av arbetstagarorganisation

Född: 1960

Övriga uppdrag: Arbetstagarledamot i Snabbgross och Dagab Inköp & Logistik.

Erfarenhet: Anställd inom Axfoodkoncernen sedan 1995

Ledamot sedan: 2010

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Antal Axfood-aktier: 0

Lars Östberg

Utsedd av arbetstagarorganisation

Född: 1968

Övriga uppdrag: Arbetstagarledamot i Willys.

Erfarenhet: Anställd i Willys sedan 2002.

Ledamot sedan: 2016, dessförinnan ledamot 2009-2011.

Beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Antal Axfood-aktier: 0