Om Axfood

Styrelse

Styrelsens uppgift är att med kontinuitet och långsiktighet säkerställa Axfoods utveckling och en god hållbar avkastning till aktieägarna.

Mia Brunell Livfors

Ordförande

Född: 1965

Övriga uppdrag: Ordförande i Axel Johnson International AB, Dustin Group AB, Kicks Kosmetikkedjan AB och Åhléns AB. Ledamot i Efva Attling Stockholm AB, Martin & Servera AB, Stena AB och Svensk Handel.

Utbildning: Ekonomlinjen, Stockholms universitet

Nuvarande befattning: Vd för Axel Johnson AB sedan 2015

Erfarenhet: Tidigare vd för Investment AB Kinnevik och mångårig erfarenhet från styrelsearbete i börsnoterade svenska företag.

Ledamot sedan: 2016 (ordförande sedan 2016)

Medlem i utskott: Ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 0 (2018-12-31)

Caroline Berg

Ledamot

Född: 1968

Övriga uppdrag: Ordförande i Axel Johnson AB, Erik och Görans Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier och Martin & Servera. Vice ordförande i Nordstjernan AB. Ledamot i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, AxFast AB, Brilliant Minds, Dustin Group AB och Handelshögskolans Advisory Board.

Utbildning: 1987-1991 Middlebury College, Vermont, USA, BA Media/kommunikation och psykologi

Erfarenhet: Verksam i familjeföretaget Axel Johnson Gruppen sedan 2005, senast som HR- och kommunikationsdirektör och medlem i koncernledningen för Axel Johnson AB 2006-2014

Ledamot sedan: 2014

Medlem i utskott: Ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 15 840 (2018-12-31)

Fabian Bengtsson

Ledamot

Född: 1972

Övriga uppdrag: Ordförande i Waldir AB och Företagarnas Riksstyrelse AB Ledamot i NetOnNet Group Aktiebolag, Svensk Fastighetsförmedling AB, Tipser AB och Irootfor AB.

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, Lunds universitet

Nuvarande befattning: Vd för Remvassen AB

Erfarenhet: Lång erfarenhet av detaljhandel och digital handel genom SIBA-koncernen, bland annat som vd 2001-2014, ordförande för NetOnNet AB 2012-2015 och ledamot/ordförande i CE-Konsumentelektronikbranschen AB

Ledamot sedan: 2016

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 7 050 (2018-12-31)

Jesper Lien

Ledamot

Född: 1969

Övriga uppdrag: Operating partner inom Aurelius Investment Group

Utbildning: Ingenjör, Technical University of Denmark och Business administration (financial management), Copenhagen Business School

Nuvarande befattning: Verkställande direktör för danska Silvan A/S

Erfarenhet: Verkställande direktör och andra ledande positioner inom Coop Danmark, mångårig erfarenhet av detalj-, digital- och dagligvaruhandel bl a som CCO på gör-det-själv-kedjan B&Q.

Ledamot sedan: 2018

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 0 (2018-12-31)

Stina Andersson

Ledamot

Född: 1983

Övriga uppdrag: Ledamot i Fram Skandinavien AB

Utbildning: Masterexamen från Handelshögskolan i Stockholm och CEMS master inom International Management från HEC, Paris och Handelshögskolan i Stockholm.

Nuvarande befattning: Operativ chef på Axel Johnson

Erfarenhet: Strategi- och affärsutvecklingschef på Tele2, investeringsdirektör och strategichef för Investment AB Kinnevik, mångårig erfarenhet av e-handelsbolag, managementkonsult på McKinsey.

Ledamot sedan: 2018

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 1 200 (2018-12-31)

Lars Olofsson

Ledamot och vice ordförande

Född: 1951

Övriga uppdrag: Vice ordförande i Smart Eye AB och TCC Global N.V. Ledamot i Axel Johnson AB.

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet, studier vid IMD i Schweiz

Erfarenhet: Vd och styrelseordförande Carrefour S.A., vice vd Nestlé S.A.

Ledamot sedan: 2013, vice ordförande sedan 2014

Medlem i utskott: Ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 8 000 (2018-12-31)

Christer Åberg

Ledamot

Född: 1966

Övriga uppdrag: Ordförande i Apoex, styrelseledamot i Plantasjen AS

Utbildning: Marknadsekonom IHM

Nuvarande befattning: Tf vd för Plantasjen AS

Erfarenhet: Vd och koncernchef för Food Folks AS/McDonalds Norden 2017-2019 och för Hilding Anders International AB 2015-16, vd Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB 2013-16, vd Arla Foods AB 2009-2013, vd Atria Scandinavia AB 2006-2009, olika poster inom Unilever

Ledamot sedan: 2017

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 4 800 (2018-12-31)

Anders Helsing

Utsedd av arbetstagarorganisation

Född: 1966

Övriga uppdrag: Arbetstagarledamot i Axel Johnson AB och Axfood IT AB:s styrelse

Erfarenhet: Anställd inom Axfoodkoncernen sedan 1998

Ledamot sedan: 2016

Beroende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Antal Axfood-aktier: 59 (2018-12-31)

Michael Sjörén

Utsedd av arbetstagarorganisation

Född: 1960

Övriga uppdrag: Arbetstagarledamot i Axfood Snabbgross och Dagab Inköp & Logistik AB:s styrelse

Erfarenhet: Anställd inom Axfoodkoncernen sedan 1995

Ledamot sedan: 2010

Beroende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Antal Axfood-aktier: 0 (2018-12-31)

Lars Östberg

Utsedd av arbetstagarorganisation

Född: 1968

Övriga uppdrag: Arbetstagarledamot i Willys AB:s styrelse

Erfarenhet: Anställd inom Willys sedan 2002

Ledamot sedan: 2016, dessförinnan ledamot 2009-2011

Beroende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Antal Axfood-aktier: 0 (2018-12-31)