Om Axfood

Styrelse

Styrelsens uppgift är att med kontinuitet och långsiktighet säkerställa Axfoods utveckling och en god hållbar avkastning till aktieägarna.

Mia Brunell Livfors

Ordförande

Född: 1965

Övriga uppdrag: Ordförande i Axel Johnson International AB, Kicks Kosmetikkedjan AB, Novax AB och Åhléns AB. Vice ordförande i Martin & Servera AB. Ledamot i Dustin Group AB, Stena AB och Efva Attling Stockholm AB.

Utbildning: Ekonomlinjen, Stockholms universitet

Erfarenhet: Vd för Axel Johnson AB sedan 2015. Tidigare vd för Investment AB Kinnevik och mångårig erfarenhet från styrelsearbete i börsnoterade svenska företag.

Ledamot sedan: 2016 (ordförande sedan 2016)

Medlem i utskott: Ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 0

Antonia Ax:son Johnson

Ledamot

Född: 1943

Övriga uppdrag: Ordförande i Axel Johnson Holding AB och Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse. Ledamot i Axel Johnson AB, Axel Johnson Inc., AxFast AB, Axfoundation, Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse för Allmännyttiga ändamål och Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för miljö och utveckling med flera.

Utbildning: Fil. kand från Stockholms universitet, Teknologie Dr h.c.

Erfarenhet: Verksam i familjeföretaget Axel Johnson Gruppen sedan 1970-talet

Ledamot sedan: 2000

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 105 080 264

Fabian Bengtsson

Ledamot

Född: 1972

Övriga uppdrag: Ledamot i NetOnNet Group Aktiebolag, Waldir Aktiebolag och Aktiebolaget Remvassen

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, Lunds universitet

Erfarenhet: Lång erfarenhet av detaljhandel och digital handel genom SIBA-koncernen, bland annat som vd 2001-2014, ordförande för NetOnNet AB 2012-2015 och ledamot/ordförande i CE-Konsumentelektronikbranschen AB

Ledamot sedan: 2016

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 6 300

Lars Olofsson

Ledamot

Född: 1951

Övriga uppdrag: Ledamot i Axel Johnson AB, Bata Shoes och Compass Ltd

Utbildning: Civilekonom, Lunds universitet, studier vid IMD i Schweiz

Erfarenhet: Vd och styrelseordförande Carrefour S.A., vice vd Nestlé S.A.

Ledamot sedan: 2013, vice ordförande sedan 2014

Medlem i utskott: Ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 8 000

Caroline Berg

Ledamot

Född: 1968

Övriga uppdrag: Ordförande i Axel Johnson AB och Erik och Görans Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier. Vice ordförande i Nordstjernan AB. Ledamot i Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse, AxFast AB, Dustin Group AB och Handelshögskolans Advisory Board, Martin & Servera.

Utbildning: 1987-1991 Middlebury College, Vermont, USA, BA Media/kommunikation och psykologi

Erfarenhet: Verksam i familjeföretaget Axel Johnson Gruppen sedan 2005, senast som HR- och kommunikationsdirektör och medlem i koncernledningen för Axel Johnson AB 2006-2014

Ledamot sedan: 2014

Medlem i utskott: Ersättningsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Ej oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 15 840

Christer Åberg

Ledamot

Född: 1966

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Mekonomen Aktiebolag

Erfarenhet: Vd Hilding Anders International AB 2015-16, vd Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB 2013-16, vd Arla Foods AB 2009-2013, vd Atria Scandinavia AB 2006-2009, olika poster inom Unilever

Ledamot sedan: 2017

Oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen och till större aktieägare i bolaget.

Antal Axfood-aktier: 4 800

Anders Helsing

Utsedd av arbetstagarorganisation

Född: 1966

Övriga uppdrag: Arbetstagarledamot i Axfood IT AB:s styrelse

Erfarenhet: Anställd inom Axfoodkoncernen sedan 1998

Ledamot sedan: 2016

Beroende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Antal Axfood-aktier: 0

Michael Sjörén

Utsedd av arbetstagarorganisation

Född: 1960

Övriga uppdrag: Arbetstagarledamot i Axfood Närlivs AB:s och Dagab Inköp & Logistik ABs styrelse

Erfarenhet: Anställd inom Axfoodkoncernen sedan 1995

Ledamot sedan: 2010

Beroende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Antal Axfood-aktier: 0

Lars Östberg

Utsedd av arbetstagarorganisation

Född: 1968

Övriga uppdrag: Arbetstagarledamot i Willys AB:s styrelse

Erfarenhet: Anställd inom Willys sedan 2002

Ledamot sedan: 2016, dessförinnan ledamot 2009-2011

Beroende i förhållande till bolaget och koncernledningen.

Antal Axfood-aktier: 0