Om Axfood

Våra kärnvärden

Axfoods kärnvärden gör det lättare att ta rätt beslut och prioritera i det dagliga arbetet. Genom kunskapsutbyte, utveckling och dialog inom koncernen omsätts Axfoods kärnvärden i handling.

Äpplen

Våra kärnvärden är vårt framgångsrecept. De är en vägledning för hur vi ska agera mot varandra och våra kunder. De är vår samlade förmåga att genom handling nå våra mål – och skapa resultat.

Butiken är scenen

Det är i mötet med kunden som framgången avgörs. Alla våra olika verksamheter inom koncernen är riktade mot att ge våra kunder den bästa servicen och den bästa upplevelsen. Kundservice är något vi sysslar med, oavsett om vi jobbar i butik, på kontor eller inom lager och logistik.

Du är viktig

Alla våra medarbetare behövs och får ta plats hos oss. Vi tror på varje individs personliga drivkrafter. Om du vill växa, växer också Axfood som företag. Om du vill utvecklas, så utvecklas Axfood. Därför odlar vi ett aktivt medarbetarskap med utrymme för eget ansvar, egen påverkan och utveckling.

Vi vågar

Vi uppmuntrar våra medarbetare till att våga ifrågasätta det konventionella och det självklara. Utmana Axfood att ta nästa steg, våga misslyckas och försöka igen. Vi vill skapa en innovativ och förändringskraftig organisation. Vi tror att det bidrar till att skapa nya möjligheter för våra kunder. 

Vi har koll

Vi värdesätter att våra medarbetare har kunskap om och känner till vår omvärld. Sådan kunskap driver oss framåt. Men vi har också koll på det vi redan gör idag, och utvecklar det gärna.

Starka tillsammans

Vi är en familj med många varumärken. Vi samarbetar och drar nytta av varandras kompetenser. Vi har respekt för varandra och våra roller och talar till varandra, inte om varandra. Vi skapar arbetsglädje och sammanhållning.