Om Axfood

Den svenska dagligvaruhandeln

Dagligvarubranschen är en viktig del av det svenska näringslivet med omkring 4 000 butiker i storstad såväl som på glesbygd. Dagligvaruhandeln i Sverige är en mogen marknad där de tre största aktörerna – Ica, Axfood och Coop – står för cirka 90 procent av marknaden.

Livsmedelsbranschen är överlag mindre konjunkturkänslig än andra delar av handeln. Den följer istort befolkningsutvecklingen och drivs främst av befolkningstillväxt och inflation. Dagens livsmedelskonsumenter efterfrågar hållbarhet. En större andel ekologiska och förädlade varor, med högre prisnivå, driver på försäljningen. Försäljningen av dagligvaror i Sverige (exklusive alkohol) uppskattas till cirka 260 miljarder kronor (254). Mätt i löpande priser ökade försäljningen enligt SCB och HUI preliminärt med 2,3 procent.

Segmenteringen i Sverige 

Källa/tolkning: Axfood. Vissa uppgifter är skattade i de fall då sttistik inte finns tillgänglig. 

Stora förändringar på gång

Svensk Handel förutspår att branschen kommer att förändras snabbare under de närmaste tio åren än under de senaste femtio. Detta till följd av digitaliseringen och konsumenternas nya vanor och möjligheter. Axfood-koncernens House of Brandsstrategi gör att respektive matkoncept kan anpassa sig och möta just sin kund. Genom omsorg om varje detalj i verksamheten – från sortiment, inköp och logistik till kundbemötande i alla kanaler följer Axfood kunderna och fortsätter utveckla relevanta erbjudanden och koncept.

 

Marknadsandelar, största konkurrenter i Sverige*

* Baseras på 2016 års försäljningssiffror av livsmedel.