Gå direkt till innehåll

Svensk dagligvaruhandel

Torg i stor stad med Willys utomhusreklam

Svensk dagligvaruhandel

Dagligvarubranschen är en viktig del av det svenska näringslivet och en stor arbetsgivare med drygt 100 000 anställda. Unga utgör ungefär en fjärdedel av dessa. På landsbygden är matbutiken ofta navet på orten och erbjuder förutom livsmedel bland annat läkemedel, post- och bankservice.

Dagligvaruhandeln är relativt okänslig för konjunktursvängningar och drivs till stor del av befolkningsökning och inflation. Marknaden är mogen och de tre största aktörerna – Ica, Axfood och Coop – står tillsammans för cirka 90 procent av försäljningen.

Under de senaste åren har tillväxten inom dagligvaruhandeln varit starkast inom lågprissegmentet där Willys är den ledande aktören. Lågprissegmentet representerar 15 procent av marknaden och kan delas upp i två undersegment, hard discount och soft discount. Den största skillnaden mellan segmenten utgörs av utbudet och bredden på sortimentet. Mellan 2015 och 2019 var den årliga genomsnittliga tillväxttakten inom lågprissegmentet mer än 5 procent, vilket kan jämföras med marknadens årliga genomsnittliga tillväxttakt om närmare 3 procent.

Under de senaste åren har dagligvaruförsäljningen på nätet vuxit snabbt men e-handeln står dock fortfarande för en liten andel av dagligvarumarknaden, närmare 5 procent under 2020. Inom e-handeln är tillväxten betydligt starkare för leveransalternativet upphämtning i butik jämfört med hemleverans.

Axfood uppskattar att försäljningen på marknaden exklusive moms för dagligvaruaktörernas butikskedjor uppgick till ungefär 233 miljarder kronor (227) under 2019. Under 2020 växte den svenska dagligvarumarknaden med totalt 7,6 procent. Marknaden gynnades av en ökad konsumtion i hemmen under coronapandemin som en följd av att många valde bort café- och restaurangbesök. Situationen var dock utmanande för butiker i vissa geografiska lägen. Försäljningen inom gränshandeln var på väldigt låga nivåer efter att Norge infört ett karantänskrav mot Sverige och upprätthållit det under större delen av året. Butiker i centrala storstadslägen upplevde en kraftigt minskad kundtillströmning i takt med det ökade distansarbetet under pandemin. Tillväxten för e-handeln var exceptionellt hög och uppgick till 95 procent med ett stort inflöde av nya konsumenter.

 

Marknadsandelar 2019

 

Segmentering 2019

 

 

Källor: Dagligvaruindex (Svensk Dagligvaruhandel i samarbete med HUI Research) och Axfoods uppskattning baserat på offentlig information. I marknadsandelen för Coop ingår Netto som förvärvades under 2019.