Gå direkt till innehåll
Torg i stor stad med Willys utomhusreklam

Den svenska dagligvaruhandeln

Dagligvarubranschen är en viktig del av det svenska näringslivet med omkring 4 000 butiker i storstad såväl som på glesbygd. Dagligvaruhandeln i Sverige är en mogen marknad där de tre största aktörerna – Ica, Axfood och Coop – står för cirka 90 procent av marknaden.

Dagligvarubranschen är en stor arbetsgivare med drygt 100 000 anställda. Unga utgör ungefär en fjärdedel av dessa. På landsbygden är matbutiken ofta navet på orten och erbjuder förutom livsmedel bland annat läkemedel, post- och bankservice.

Livsmedelsbranschen är överlag mindre konjunkturkänslig än andra delar av handeln. Den följer generellt befolkningsutvecklingen och drivs främst av befolkningstillväxt och inflation. Enligt Svenskt Dagligvaruindex växte den svenska dagligvarumarknaden med totalt 3,1 procent under 2019. Tillväxten inom e-handeln uppgick till cirka 22 procent. Uppskattningsvis utgjorde e-handeln drygt 2 procent av marknaden under 2019.

Segmentering

Källa/tolkning: Axfoods estimat.

Marknadsandelar

Källa: Axfoods uppskattning för helåret 2018 baserat på offentlig information.

Stora förändringar på gång

Svensk Handel förutspår att branschen kommer att förändras snabbare under de närmaste tio åren än under de senaste femtio. Detta till följd av digitaliseringen och konsumenternas nya vanor och möjligheter.

Axfood-koncernens House of Brands-strategi gör att respektive matkoncept kan anpassa sig och möta just sin kund. Genom omsorg om varje detalj i verksamheten – från sortiment, inköp och logistik till kundbemötande i alla kanaler följer Axfood kunderna och fortsätter utveckla relevanta erbjudanden och koncept.