Leverantör

Axfoods krav på leverantörer

Vi vill att maten både ska smaka gott och göra gott. Vi anstränger oss för att välja ut leverantörer som delar vår respekt för människor och miljö, och som är villiga att samarbeta med oss för att förbättra sina arbetsmetoder.

Vi vill gärna komma i kontakt med nya leverantörer, oavsett om du producerar stora volymer eller i mindre skala för en lokal marknad. Men vi ställer höga krav på våra leverantörer och hoppas att du är beredd att jobba tillsammans med oss för en framtid där prisvärd, bra och hållbar mat är en självklarhet.

Krav på hållbarhet och hälsa

Vi vill att alla ska kunna äta bra och hållbar mat, varje dag. Vi vill också att våra kunder ska känna en trygghet kring vad maten de äter innehåller och hur den producerats. Här vill vi ta ett extra stort ansvar. Det innebär att vi ställer höga krav på våra leverantörer. Vissa krav är gemensamma för hela branschen för att säkra ett effektivt flöde av information och produkter. Andra är specifika för oss på Axfood, till exempel utökade krav kring hållbarhet, hälsa och etik.

När vi överväger ett samarbete med en ny leverantör bedömer vi sociala och miljörisker samt efterlevnaden av Axfoods uppförandekod. Våra egna varor produceras endast av leverantörer som delar våra värderingar och som har skrivit under vår uppförandekod. Vi kräver lika rättvisa arbetsvillkor för kaffeodlare på andra sidan jorden som för bärplockare i Sverige.

Utifrån Axfoods uppförandekod och agenda för hållbar utveckling har vi formulerat ett antal prioriterade frågor i arbetet med leverantörer. Det gäller bland annat matens ursprung och spårbarhet, schyssta arbetsvillkor för leverantörernas anställda, god djurhållning och begränsning av antibiotika samt begränsning av hälso- och miljöskadliga bekämpningsmedel inom jordbruket.

Höjd ambitionsnivå

Axfood höjer hela tiden ribban för koncernens hållbarhetsarbete och driver viktiga frågor inom bland annat hälsa och miljö. Ett exempel är insatserna för minskad användning av kemiska bekämpningsmedel. Baserat på EU-krav och Pesticide Action Networks lista över farliga ämnen har vi angett bekämpningsmedel som Axfoods frukt- och gröntleverantörer ska fasa ut.

Etik och korrekthet

Som en av Sveriges största dagligvarukoncerner har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag, andra vill etablera en affärsrelation med oss. Grundläggande för alla relationer med leverantörer är att upphandlingen sker på ett korrekt sätt. Inom Axfood genomför vi upphandling med flera jämbördiga aktörer för att finna den leverantör som bäst motsvarar våra krav.

Sociala inspektioner får ökat fokus

När upphandling av nya leverantörer sker och vid utvärdering av befintliga leverantörer väger arbetet kring miljö och de anställdas villkor tungt. Vår uppförandekod bygger på FN:s konvention om barns rättigheter, Internationella arbetsorganisationen (ILO), som är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor samt FN:s internationella initiativ Global Compact, som tillkommit för att stödja arbetet mot korruption och för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö.

Sociala inspektioner sker med ökat fokus på kvalitet som ett led i arbetet att bli bäst i branschen inom hållbarhet. Besöken baseras på den internationellt erkända standarden SA 8000.

För att bli leverantör till Axfood fyller du i vårt ansökningsformulär. Vi ber dig att läsa igenom vår uppförandekod innan du fyller i formuläret.