Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Vd-ord: "Stärkta marknadspositioner och fortsatta satsningar under exceptionellt år"

24 februari 2023

Vi summerar ett år som präglats av historiskt hög inflation och förändrade kundbeteenden. I takt med att Sveriges konsumenter fått allt mindre i plånboken blir vår uppgift att leverera ett prisvärt och konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder allt viktigare. Samtidigt som vi hanterat kortsiktiga utmaningar har vi haft en rekordhög tillväxt, stärkt vår marknadsposition och bibehållit en hög takt i våra framtidssatsningar. Det ger oss en utmärkt plattform att bygga vidare på inför framtiden.

Axfoods koncernchef och vd Klas Balkow

Axfoods koncernchef och vd Klas Balkow. Foto: Johan Strindberg

Vi summerar ett år som präglats av historiskt hög inflation och förändrade kundbeteenden. I takt med att Sveriges konsumenter fått allt mindre i plånboken blir vår uppgift att leverera ett prisvärt och konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder allt viktigare. Samtidigt som vi hanterat kortsiktiga utmaningar har vi haft en rekordhög tillväxt, stärkt vår marknadsposition och bibehållit en hög takt i våra framtidssatsningar. Det ger oss en utmärkt plattform att bygga vidare på inför framtiden.

2022 har varit ett minst sagt turbulent år. När pandemirestriktionerna hävdes i början av året kunde vi se hur kundtrafiken i stadskärnorna ökade igen när människor gick tillbaka till sina kontor och fysiska butiker. Caféer och restauranger återhämtade sig och med de lättade reserestriktionerna från Norge till Sverige återvände kunderna till gränshandeln.

I slutet av februari invaderades Ukraina av Ryssland vilket spädde på den våg av utmaningar som följde pandemin, såsom brist på råvaror, högre energi- och bränslepriser, begränsningar i leverantörsledet och stora svårigheter att upprätthålla en stabil varuförsörjning. Detta är faktorer som bidragit till en kraftigt ökad matprisinflation, i nivåer som vi aldrig tidigare varit med om. Som en konsekvens av hushållens ökade omkostnader har konsumenternas köpmönster förändrats. Prisvärde har blivit allt viktigare och det är tydligt att många sökt sig till lågpris och kampanjvaror. Samtidigt har tyvärr konsumenten i högre utsträckning valt bort hållbarhetsmärkta varor, som ofta ligger något högre i pris då de i regel är dyrare att producera. Nya kundbeteenden och nya förutsättningar har gjort att vi under året arbetat för att fortsätta utveckla vårt erbjudande och vara än mer flexibla i att möta förändringar i efterfrågan.

Ett framgångsrikt år med kraftig tillväxt

Under året som gått växte Axfood mer än dubbelt så mycket som marknaden som helhet. Det ser jag som ett fint kvitto på att våra kunder uppskattar våra koncept och vårt erbjudande. Rörelseresultatet förbättrades som en följd av den kraftiga tillväxten i jämförbar försäljning, samtidigt minskade lönsamheten något. De prishöjningar våra leverantörer aviserat frekvent under året har inte fullt ut reflekterats i priset mot konsument vilket tillsammans med kundernas ökade efterfrågan på kampanjvaror och ökade kostnader inom logistiken haft en negativ inverkan på rörelsemarginalen.

Axfoodfamiljen tar position

Axfood är en koncern som består av en rad särskiljande koncept i samverkan. Det är genom våra koncepts olikheter som vi kan göra skillnad och ta tillvara möjligheterna i konsumenternas alltmer olika behov. Under det senaste året har samtliga av dessa haft en fin utveckling och stärkt sina marknadspositioner.

Willys, den ledande aktören inom lågprissegmentet, har haft en fantastisk utveckling med en exceptionellt hög tillväxt. Allt fler konsumenter har kommit att uppskatta Willys erbjudande och Willys lojalitetsprogram har nu mer än tre miljoner medlemmar. Bakom framgången ligger många års utveckling med fokus på att skapa tydlighet, optimera driften och upprätthålla en hög moderniseringstakt i butiksledet.

I takt med att pandemins reserestriktioner lättade och gränshandeln återhämtade sig drog Eurocash nytta av de senaste årens investeringar
i såväl butiker som koncept och nådde under andra halvåret över försäljningsnivåerna innan pandemin. I marknadssegmentet traditionell livs tog Hemköp andelar, och för att fortsätta stärka konceptet accelererades investeringstakten i verksamheten med framför allt modernisering av butikerna. Grossistverksamheten Snabbgross levererade återigen ett starkt år med kraftig tillväxt, och dessutom expanderades Snabbgross Club, vilket gör det unika och medlemsbaserade konceptet än mer tillgängligt för privatkunder.

Även våra utvecklingsbolag har tagit viktiga steg. Apohem växte i en imponerande takt och fortsatte ta andelar på nätapoteksmarknaden. Middagsfrid, som erbjuder matkassar på nätet, utvecklade ett nytt och mer flexibelt kunderbjudande, och restaurangkedjan Urban Deli uppvisade en bra återhämtning efter pandemin. Sammantaget representerar våra utvecklingsbolag spännande tillväxtmöjligheter med potential att bidra med innovation också till Axfoodkoncernens övriga verksamheter.

Inom vårt inköps- och logistikbolag Dagab har aktivitetsnivån under året varit fortsatt mycket hög och samtidigt som man parerat utmaningar kring varuförsörjning och sortiment har man tagit stora kliv i att ytterligare stärka erbjudandet av prisvärd, bra och hållbar mat. Utveckling sker kontinuerligt utifrån respektive varumärkes positionering för att skapa ett särskiljande, effektivt och hållbart sortiment som också banar väg för mer hälsosamma matvanor. Under året har Dagab lanserat många nya och spännande produkter som ger konsumenterna ännu fler anledningar att handla hos oss, med fokus på såväl måltidslösningar som innovativa proteinkällor.

Fortsatt hög förändringstakt

Under 2022 har vi, parallellt med att hantera rådande marknadssituation och den ökade kundtillströmningen, fortsatt hålla ett högt tempo i våra framtidssatsningar. Vi utvecklar innovativa lösningar som skapar effektivitet och värde för oss och våra kunder, med ambitionen om att leda utvecklingen mot de enklaste och bästa upplevelserna runt maten.

Inom vår koncern arbetar vi just nu med en lång rad koncerngemensamma utvecklingsprojekt. Vi optimerar arbetssättet i våra butiker med nya system som effektiviserar och förenklar driften. Vi investerar för att skapa ett mer attraktivt kunderbjudande genom bättre förutsättningar för att planera och optimera priser, kampanjer och sortiment. Och vi utvecklar det digitala kundmötet för att stärka relevansen och göra det inspirerande för kunderna att handla hos oss.

Som ett led i att stärka vår position inom segmentet renodlad e-handel gick vi in som näst största ägare i Mathem, med en ägarandel om 16,5 procent, i samband med att vi avyttrade Mat.se till Mathem mot betalning i nyemitterade aktier. Denna affär skapar tydliga synergier och skala och ska ses som ett starkt komplement till våra övriga e-handelserbjudanden via framför allt Willys och Hemköp.

Men de största satsningarna vi gör just nu handlar om att bli än mer konkurrenskraftiga i bakomliggande led inom logistiken. Under året som gått har vi invigt vårt nya större rikslager för frukt och grönt i Landskrona som ett led i att ytterligare effektivisera logistikverksamheten för att möta framtida volymökningar. Vi har också nått en milstolpe i etableringen av vårt nya högautomatiserade logistikcenter i Bålsta, för både butik och e-handel, när de första inleveranserna från leverantör togs emot. Jag besökte logistikcentret tidigare i vintras för att se de första pallarna lastas in i lagret och jag måste säga att det är fantastiskt att se hur vi nu efter flera år av investeringar och stora arbetsinsatser inom koncernen är i gång med att successivt implementera automationen. Alldeles nu i dagarna passerades ytterligare en milstolpe då det efter noggranna tester av samtliga flöden var dags för de första utleveranserna till butik av det torra sortimentet.

Samtidigt som vi tagit viktiga steg i våra omfattande utvecklingsprojekt har vi integrerat Axfoods genom tiderna största förvärv. För när vi under 2021 offentliggjorde förvärvet av Bergendahls Food och partnerskapet med City Gross skrev vi dagligvaruhistoria. Under 2022 har vi integrerat verksamheten i Dagab och konverterat alla City Gross butiker till Axfoods system och processer. Vi kan nu börja dra nytta av fördelarna med den här affären och det är tydligt att den stärker vår och City Gross konkurrenskraft väsentligt.

I täten för ett hållbart matsystem

Hållbarhetsfrågorna är högst närvarande inom alla delar av vår koncern. Vi utmanar och visar vägen för att minska matens miljöpåverkan i värdekedjan vi är en del av, med ambitionen att vara den starkaste kraften för ett hållbart mat-Sverige.

Under året som gått har vi fortsatt att verka för att minska vår påverkan på klimatet och den biologiska mångfalden, erbjuda konsumenterna hållbara och hälsosamma produkter, minimera matsvinnet samt tagit kliv inom arbetet med jämställdhet, inkludering och mångfald. Vi har ökat takten i arbetet med att minska vår elanvändning och blir mer energieffektiva, fortsatt investera i solceller på butiks- och lagertak samt ökat andelen fossilfria transporter.

Men ett år som detta har konsumenternas förändrade köpbeteende missgynnat hållbar konsumtion och vår försäljning av hållbara varor. Det är en utveckling som oroar mig. Att ställa om till en mer hållbar framtid är högt prioriterat inom Axfood och vi kommer fortsätta upprätthålla en hög ambitionsnivå.

En attraktiv och förbättrad framtidsutsikt

När jag summerar 2022 kan jag ödmjukt konstatera att vi lägger ytterligare ett mycket starkt år bakom oss. I en utmanande tid för hushållen har allt fler kommit att uppskatta vårt erbjudande och samtliga våra koncept har stärkt sina marknadspositioner. Vi ser förändring, vi anpassar oss till förändring och vi skapar förändring, och på så vis skapar vi möjligheter för tillväxt. Samtidigt har vi tagit steg i såväl vår egen verksamhet som i utvecklingen av matsystemet vi är en del av, och fortsatt investera och arbeta för att stärka vår konkurrenskraft på längre sikt.

Jag är stolt över sättet på vilket vi tillsammans har navigerat i denna marknad under året. Ansvarstagande och med siktet inställt på att säkerställa hög tillgänglighet av prisvärd, bra och hållbar mat, samt med syftet att skapa mer livskvalitet för alla. Jag vill därför ta tillfället i akt att tacka alla medarbetare runtom i vår koncern för deras engagemang och viktiga insatser. Tillsammans är vi starka, och det visar vi gång på gång.

 

Stockholm i februari 2023

Klas Balkow
Vd och koncernchef