Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Märkningar och certifieringar

Garant broccolibuketter märkta med Nyckelhålet och Från Sverige

Märkningar och certifieringar

Märkningar och certifieringar hjälper dig som kund att välja produkter som producerats med särskild omsorg om människor, djur och miljö. Nedan beskrivs de vanligaste märkningarna och certifieringarna som finns i våra butiker samt vår hållning till dessa.

ASC logotypASC

ASC (Aquaculture Stewardship Council) är en internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. ASC-märket pryder produkter som kommer från ansvarsfulla fisk- och skaldjursodlingar som arbetar för den naturliga miljön, minskade vattenföroreningar, en renare havsbotten och friskare fisk. ASC följer också strikta krav kring foder och socialt ansvar. Läs mer på asc-aqua.org

Axfoods hållning: Målet för Axfood är att senast 2025 enbart sälja fisk och skaldjur som är hållbarhetscertifierade eller klassas som gröna enligt WWF. Redan 2008 slutade Axfood sälja fisk som klassats som röd av WWF. Hemköps fiskdiskar är ASC-certifierade.

EU-lövet logotypEU-lövet

EU-lövet är EU:s märkning av ekologiska livsmedel och styrs av EU-förordningen. Märkningen garanterar att maten är producerad utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och med omsorg om djur och natur. Märkningen är obligatorisk på färdigförpackade ekologiska varor som tillverkas inom EU. Läs mer på ec.europa.eu

Axfoods hållning: Axfood vill erbjuda ekologiska alternativ inom alla produktgrupper och har som mål att minst 10 % av försäljningen ska vara ekologisk 2025. EU-lövet är obligatoriskt på ekologiska produkter som tillverkas inom EU.

Fairtrade logotypFairtrade

Fairtrade handlar om människorna i produktionen. Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Läs mer på fairtrade.se

Axfoods hållning: Axfood har som mål att försäljningen av Fairtrade-märkta varor ska öka generellt med fokus på de prioriterade råvarorna kaffe, te, kakao och bananer. Som första svenska aktör arbetade Axfood med Fairtrades råvaruprogram för att köpa in kakao till Garants chokladserie. På så sätt kan vi stötta kakaobönder i Dominikanska Republiken och bidra till utvecklingen av byarna runt odlingarna. I Hemköps butiker är samtliga rosor som säljs Fairtrade-märkta.

Från Sverige logotypFrån Sverige

De blågula ursprungsmärkningarna Från Sverige och Kött från Sverige infördes på initiativ av branschen år 2016 och gör det enklare att hitta varor med svenskt ursprung i butikerna. Läs mer på fransverige.se

Axfoods hållning: Axfood är en av initiativtagarna till svenskmärkningen. Det blågula märket underlättar för kunderna att hitta varor med svenska mervärden som hög livsmedelssäkerhet, god djuromsorg, tuffa miljökrav och låg antibiotikaanvändning. Allt färskt kött och samtliga mejerivaror under Axfoods varumärke Garant är svenska.

KRAV logotypKRAV

KRAV-märket garanterar att råvaran är odlad eller framställd utan konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Dessutom har KRAV även regler för social hänsyn och djurhållning. Läs mer på krav.se

Axfoods hållning: Axfood vill erbjuda ekologiska alternativ inom alla produktgrupper. Jämfört med den EU-ekologiska märkningen har KRAV mer långtgående regler för djuromsorg. Därför väljer Axfood att i första hand ha KRAV-godkänt kött inom egna varor.

MSC logotypMSC

MSC (Marine Stewardship Council) är en global organisation som arbetar för miljömärkning av fisk och skaldjur. MSC-märket visar att fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats med minimal inverkan på havsmiljön. Läs mer på msc.org

Axfoods hållning: Målet för Axfood är att senast 2025 enbart sälja fisk och skaldjur som är hållbarhetscertifierade eller klassas som gröna enligt WWF. Redan 2008 slutade Axfood sälja fisk som rödlistats av WWF. Sedan 2013 är alla egenägda Hemköpsbutikers fiskdiskar MSC-certifierade.

Nyckelhålet logotypNyckelhålet

Nyckelhålet är Livsmedelsverkets symbol som tagits fram för att hjälpa kunder att hitta de hälsosammare alternativen. Väljer du mat med Nyckelhålet får du i dig mindre socker och salt, mer fullkorn och fibrer och nyttigare eller mindre fett. Läs mer på livsmedelsverket.se

Axfoods hållning: Det ska vara lätt att hitta hälsosamma alternativ i butiken. Axfood har genomfört en rad åtgärder för att minska salt- och sockermängden i varor som innehåller onödigt salt och socker. Exempelvis har vi tagit bort sockret och minskat mängden salt i Garant smaksatta krossade tomater så att produkten klarar kriterierna för nyckelhålsmärkning.

Rainforest Alliance logotypRainforest Alliance

Rainforest Alliance är en oberoende organisation som arbetar för att bevara biologisk mångfald och skapa hållbara försörjningsmöjligheter. Organisationen hjälper odlare att förbättra sina jordbruksmetoder för att skapa större skördar samtidigt som lokala ekosystem skyddas och arbetares rättigheter tas tillvara. Läs mer på rainforest-alliance.org

Axfoods hållning: Axfood har beslutat att te och kaffe från det egna varumärket Garant ska komma från Rainforest Alliance-certifierade odlingar. Samtliga huvudråvaror i Eldorados, Garants och Dazzleys sortiment av kaffe, te och kakao är hållbarhetscertifierat. Det innebär positiva effekter för både miljö, ekonomi och sociala villkor i leverantörsledet.

Svenskt sigill logotypSvenskt Sigill

Svenskt Sigill är en certifiering för svensk mat och blommor. Kraven omfattar bland annat livsmedelssäkerhet, djuromsorg, miljö samt GMO-frihet och minskad användning av kemiska bekämpningsmedel. Läs mer på svensksigill.se

Axfoods hållning: Med bakgrund i ett initiativ från bland annat Axfood har svensk frukt- och grönsaksnäring tillsammans med Sigill Kvalitetssystem tagit fram en ny standard IP Arbetsvillkor. Syftet är att skapa tryggare arbetsvillkor för de cirka 20 000 gästarbetare som kommer till Sverige för att arbeta inom frukt- och grönsaksodling varje år.

Märkningar på övriga varor (ej mat)

Svanen logotypSvanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Svanen föddes 1989 för att hjälpa konsumenter att göra bra val för miljön. Det statliga bolaget Miljömärkning Sverige granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Läs mer på svanen.nu

Axfoods hållning: Alla våra produkter inom tvätt och rengöring under varumärket Såklart är Svanenmärkta.

EU Ecolabel logotypEU Ecolabel

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv från råvara till avfall och måste uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet. Märkningen finns på drygt 30 olika typer av produkter, exempelvis skor, papper, färg och elektroniska apparater. Miljömärkning Sverige ansvarar för EU Ecolabel i Sverige. Läs mer på ec.europa.eu 

Axfoods hållning: Svanen är Nordens officiella miljömärkning och EU-Blomman är EU:s motsvarighet. Båda systemen fungerar på samma sätt; en vara eller tjänst granskas från råvara till avfall och skärper kraven kontinuerligt. Då Svanen är mer välkänt i Sverige använder vi den märkningen.

Bra Miljöval logotypBra Miljöval

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning som har tagits fram i samarbete med handeln. En produkt som klassas som Bra Miljöval är en produkt som har minsta möjliga negativa påverkan på vår miljö. Märkningen samlar både fysiska produkter och tjänster, och hittas på allt från rengöringsprodukter till försäkringar och transporter. Läs mer på naturskyddsforeningen.se  

Axfoods hållning: Samtliga av Willys butiker är märkta med Bra Miljöval för livsmedelsbutiker.

Astma- och allergiförbundet logotypSvalan

Svalan är Astma- och Allergiförbundets märkning som visar att produkten är fri från allergener, parfym och irriterande ämnen. Läs mer på astmaochallergiforbundet.se

Axfoods hållning: Många av våra produkter inom tvätt och rengöring från vårt varumärke Såklart är fria från parfym och allergener och har därför märkts med rekommendation från Astma- och Allergiförbundet.