Hållbarhet

Så jobbar Axfood för bra och hållbar mat

Vi vill att alla ska kunna äta bra och hållbar mat. Därför erbjuder Axfoods butikskedjor och varumärken ett noga utvalt och prisvärt sortiment med hänsyn till omvärlden.

Få ting i livet berör exakt alla, men mat gör just det. Mat innehåller de näringsämnen vi behöver, den kan främja vår hälsa och är ett måste för vår överlevnad. Inte minst är mat ett sätt att njuta och umgås. Men oavsett vilken roll maten spelar i våra liv, är det viktigt att känna en trygghet kring vad den innehåller och hur den producerats. Därför jobbar vi på Axfood för allas rätt till bra och hållbar mat.

”För att möta utmaningarna, och ta vara på möjligheterna, krävs att vi tänker nytt och agerar långsiktigt.”

Vad är då bra och hållbar mat? För oss är bra och hållbar mat säker och näringsrik. Det är mat som producerats på ett schysst sätt med omsorg om människan, djuren och naturen. Sist, men absolut inte minst, går bra och hållbar mat ut på att nyttja naturens resurser på ett sätt som håller över tid och tillgodoser behoven även för kommande generationer.

Vi vill och kan agera

Axfoods egna varor och butikskedjor är del i många människors vardag. Det ger oss möjlighet att inspirera och vägleda kring mer hållbara matval. Samtidigt är mat förenat med stora utmaningar, inte minst resursbrist och klimatpåverkan. För att möta utmaningarna, och ta vara på möjligheterna, krävs att vi tänker nytt och agerar långsiktigt.

Vi har både ambitionen och förutsättningarna att agera för våra kunders rätt till bra och hållbar mat. Med Axel Johnson som en stark ägare i ryggen, och ett ledarskap med tydligt fokus på hållbarhet, vill vi vara en föregångare i dagligvarubranschen. Denna grund, tillsammans med styrkan i våra butikskedjor och varumärken, gör att vi kan vara både långsiktiga och snabbfotade. Det ska märkas att vi vågar ta ställning och driver viktiga frågor som skapar värde för ett mer hållbart mat-Sverige.