Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Med Mat 2030 visar vi vägen mot ett mer hållbart mat-Sverige

Morötter odlade på ett hållbart sätt

Med Mat 2030 visar vi vägen mot ett mer hållbart mat-Sverige

Mat-Sverige har mycket att erbjuda, men står samtidigt inför stora hållbarhetsutmaningar. För att skapa långsiktig hållbarhet i hela livsmedelskedjan krävs det att vi jobbar tillsammans. I rapporten Mat 2030, vårt förslag till en hållbar livsmedelsstrategi, uppmanar vi politiker, myndigheter och näringsliv till gemensamma krafttag och samverkan.

Läs och ladda ned rapporten: Mat 2030 

Den åttonde rapporten sedan 2016

År 2016 släppte vi den första versionen av Mat 2030. Många av förslagen togs med i regeringens livsmedelsstrategi samma år. Det är vi glada för, men det återstår fortfarande mycket arbete. Därför har vi lanserat den åttonde versionen av rapporten med förslag för att göra så väl matkonsumtionen som produktionen mer hållbar. Vi vill stärka mervärden för svenska livsmedel, göra Sverige fossilfritt och rikta ett större fokus mot landsbygden.

Se sändningen av Mat 2030.

Över hundra konkreta och hållbara förslag

Vi fortsätter att uppmana politiker och beslutsfattare att stötta den hållbara utveckling som främjar hållbara lösningar och val. Mat 2030 omfattar idag över hundra konkreta förslag på hållbarhetsförbättringar. Några av de senare förslagen är att:

  • Sänka eller slopa momsen på hållbarhetsmärkt mat
  • Införa stöd till bönder som har mjölkkor på bete fler veckor än de lagstadgade
  • Inför gränsvärden för socker och salt

En stark livsmedelskedja behövs

För oss handlar framtiden för bra och hållbar mat om samverkan över politiska gränser mellan aktörer som vi själva, våra konkurrenter och leverantörer. Dessutom kan kunden göra stor skillnad genom att välja vad som ska handlas och ätas. En stark livsmedelskedja blir aldrig starkare än sin svagaste länk. Det är tillsammans som bestående och hållbara lösningar som gör skillnad skapas.