Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Sänkt eller slopad matmoms

Sänkt eller slopad matmoms

Sänk eller avskaffa momsen på hållbarhetsmärkta livsmedel för att gynna hållbar konsumtion och produktion.

Varför vill Axfood sänka matmomsen?

Med sänkt eller slopad moms på hållbarhetsmärkt mat ges konsumenter möjlighet att handla hållbart till lägre priser. Företagen motiveras samtidigt att uppfylla kraven för hållbarhetsmärkningar för att öka varornas konkurrenskraft. Det är viktigt för att öka takten i den gröna omställningen i Sverige.

Varför lägger Axfood det här förslaget nu?

Att konsumenter ibland väljer bort hållbarhetsmärkt mat på grund av det högre priset är känt sedan tidigare. När matpriserna nu stiger efter två år av pandemi, effekter av klimatförändringen, ökade energikostnader och det pågående kriget i Ukraina, är risken stor att konsumenterna väljer bort hållbarhetsmärkt mat i större utsträckning. Matprisinflationen gör det angeläget att så snart som möjligt förändra den svenska matmomsen så att den gynnar hållbar mat genom prissänkningar för konsumenter. EU-kommissionen tar tydlig ställning för att använda olika momssatser för att på så sätt skapa prisincitament för hållbara matvaror.

Hur vet Axfood att det ger önskad effekt?

Med undantag för nedsatt moms på kollektivtrafik har differentierad moms inte använts som ett sätt att styra mot mer hållbar konsumtion i Sverige tidigare. Momsen på mat sänktes på 1990-talet, dock utan koppling till hållbarhet. I en tid då hållbarhetsutmaningarna är större och mer akuta än någonsin är det hög tid att svenska politiker visar handlingskraft och prioriterar åtgärder som gynnar miljön utan att det drabbar hushållens plånböcker. En lägre momssats för hållbarhetsmärkta livsmedel är idag det mest effektiva sättet att styra produktionen och konsumtionen mot att bli mer hållbar.

Varför väljer Axfood inte att sänka priserna på hållbar mat?

Vi och våra konkurrenter har möjlighet att styra det egna utbudet och den egna prissättningen. Idag är det inte heller ovanligt att vi har lägre marginaler på varor med olika hållbarhetsmärkningar. Vi vill dock se en större förflyttning som förändrar hela matsystemet för att det ska löna sig att konsumera, oavsett i vilken butik man handlar, och producera mer hållbart. För att få till det, behövs det ett tydligt incitament i form av sänkt eller slopad matmoms för hållbarhetsmärkta varor.