Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Skattebefrielse av solel

Solceller

Skattebefrielse av solel

Den skatt på solel som tas ut för större anläggningar med produktion för eget bruk hämmar de investeringar i solel som samhället behöver.

Varför vill ni skattebefria solel?

I dag betalas energiskatt för solcellsanläggningar som är större än 500 kW – även om all el som produceras används i den fastighet som har den installerade effekten. Det hämmar utvecklingen av och investeringar i solel i ett läge där förnyelsebar el behövs för att ställa om till ett samhälle med mindre klimatpåverkan.

Skulle inte en sådan skattebefrielse vara konkurrensdrivande och strida mot EU:s konkurrenslagstiftning?

Skatten har motiverats med att EU skulle kunna anse att en skattebefrielse är konkurrenssnedvridande. Redan för fem år sedan fick dock Axfood besked från Kommissionen att EU inte alls kräver den här skatten. Efter det svängde den svenska regeringen och skattebefriade solcellsanläggningar för eget bruk upp till 255 kW. Gränsen höjdes senare till 500 kW. Nu bör skatten tas bort helt för att gynna investeringar i solceller på tak i stora elkrävande anläggningar och positivt bidra till den nödvändiga energiomställningen.

Varför är det inte rimligt att skatt tas ut på all energi som produceras?

Att ta ut skatt på sådant som används i den egna fastigheten överensstämmer inte med de principer som brukar gälla i svensk skattelagstiftning. Skatt tas inte ut på den värme som utvinns genom att solen lyser på fönstren. De serverhallar som byggs i Sverige betalar inte heller någon skatt på den kyla som vintern bidrar med. Det är först när ett överskott säljs som det sker en ekonomisk transaktion och som skatteplikt uppstår. Den gröna energi som fångas in och används till eget bruk borde därför vara obeskattad. Annars motarbetas den klimatomställning som så väl behövs.