Intervju med Åsa Domeij, hållbarhetschef

Om tio år är Axfood en ännu starkare drivkraft för en mer hållbar livsmedelsindustri. Axfood ska alltid ligga steget före och driva på för att skapa rätt förutsättningar för branschen. Det säger Åsa Domeij, Axfoods hållbarhetschef.

Axfood har som mål att vara branschledande inom hållbar utveckling. Var står ni om tio år?

– Om tio år tror jag att vi är en ännu starkare drivkraft för en mer hållbar livsmedelsindustri. Vi vill vägleda politiker, näringsliv och så klart våra konsumenter till mer hållbara val i matbutiken. Idag vill många handla hållbart men tycker att det är svårt. Här behöver vi hjälpa till, till exempel med nya tydliga certifieringar, även för varor inom de lägre prisklasserna.

– Vi ska också bli bättre på att följa upp hållbarhetskrav hos leverantörer. Slutligen ska vi jobba närmare primärproduktionen. Här kan Axfood stå som garant för efterfrågan på bra och hållbar mat, så att lantbrukarna vågar satsa på hållbar produktion.

Vad gör Axfood för att uppnå bolagets hållbarhetsmål?

– Vi ska fortsätta att utmana oss själva och satsa på nya lösningar samtidigt som vi bibehåller långsiktigheten i allt som rör mat med omsorg. Vi hoppar inte på kortsiktiga trender utan står för det vi tror på.

”Vi ska fortsätta att utmana oss själva och satsa på nya lösningar samtidigt som vi bibehåller långsiktigheten i allt som rör mat med omsorg.”

– Axfood ska alltid ligga steget före och driva på för att skapa rätt förutsättningar för branschen. Men vi och branschen står inför många utmaningar och dessa kan vi inte ta oss an på egen hand. Här krävs lyhördhet och samarbete med andra aktörer, liksom förmåga att ställa höga krav på våra samarbetspartners.

Vad utmärker Axfood när det gäller hållbar utveckling?

– Framförallt att vi är en koncern med en stark ägare som Axel Johnson. Vår ägare driver oss att ständigt utvecklas och det gör att vi vågar mer. Dessutom har vi en struktur som gör att våra initiativ får stort genomslag, från Axfood centralt och ut i våra bolag och butikskedjor. Våra kedjor och varumärken kan driva egna frågor mot sina målgrupper, till exempel Willys och hållbara lågprisvaror, samtidigt som Axfood står för strategi och helhet.

Vad har varit dina stoltaste milstolpar under åren som hållbarhetschef på Axfood?

– Axfood var tidigt ute med en långgående miljöpolicy för fisk. Redan 2008 införde vi vår fiskpolicy om att inte sälja fisk och skaldjur från hotade bestånd, samt att eftersträva grönlistad och miljömärkt fisk. Vi tänker också in hållbarhetsfrågor tidigt i inköpsprocessen och vi har en tuff uppförandekod. Desstuom driver vi ett politiskt påverkansarbete och lyckades få regeringen att backa om skatt på solceller. Det är jag stolt över. 

Slutligen, vad är dina tips för en mer hållbar matkonsumtion?

– Jag har tre handfasta tips:

  • Handla mer vegetariskt, exempelvis fina och prisvärda baljväxter som både innehåller näring och mättar bra.
  • Släng inte maten. Många produkter smakar bra även efter att bäst före-datumet har gått ut.
  • Välj hållbarhetscertifierade produkter, så som KRAV, Rainforest Alliance och Fairtrade.

Åsa Domeij är hållbarhetschef på Axfood. Hon är utbildad agronom och har tidigare varit ansvarig för miljöfrågor i riksdagen för Miljöpartiet. Ta del av Åsas reflektioner kring aktuella frågor inom bra och hållbar mat i Hållbarhetschefens blogg.