Gå direkt till innehåll

Långsiktigt incitamentsprogram

Långsiktigt incitamentsprogram

Axfood har långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram (LTIP) som löper över cirka tre år.

Under 2021 beslutade årsstämman att anta ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, LITP 2021 och tilldelning skedde av LTIP 2018 med hjälp av egna aktier.

Programmen erbjuds ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i Axfoodkoncernen. Syftet är att programmen ska stärka det gemensamma intresset för maximalt långsiktigt värdeskapande i Axfood, samt underlätta för Axfood att rekrytera och behålla personer i koncernledningen och andra nyckelpersoner.

Ett deltagande kräver förvärv eller tidigare innehav av ett visst antal aktier i Axfood, så kallade sparaktier. Samtliga deltagare har förvärvat aktier i Axfood till marknadspris upp till ett på förhand bestämt maxantal aktier för varje kategori av deltagare. Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Axfood förutsatt att vissa villkor är uppfyllda.

För mer information om incitamentsprogrammen hänvisas till Axfoods års- och hållbarhetsredovisningar.