Gå direkt till innehåll

Långsiktigt incitamentsprogram

Axfood har långsiktiga incitamentsprogram för att sammanlänka intressen mellan nyckelpersoner inom Axfood och aktieägare. Syftet är att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande för Axfood.

För att delta förvärvar de anställda aktier i Axfood som allokeras till programmet, en s k sparaktie. För varje sparaktie har den anställde möjlighet att få upp till sju prestationsaktier beroende på utvecklingen av Axfoods omsättning, försäljningsandel av hållbarhetsmärkta varor, lönsamhet, marknaden som helhet, avkastningen för Axfoods aktie och börsen efter tre år.

Årsstämman 2021 beslutade att anta ett nytt långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram, LTIP 2021, som i allt väsentligt överensstämmer med tidigare program vad gäller principer och omfattning.

För mer information om incitamentsprogrammen hänvisas till Axfoods års- och hållbarhetsredovisningar.