Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Valberedning inför årsstämman 2017

Valberedning inför årsstämman 2017

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman lägga fram förslag avseende bland annat ordförande till stämman och antalet styrelseledamöter.

I enlighet med de riktlinjer som beslutades på Axfoods årsstämma år 2016 har ägaren med flest antal aktier, efter samråd med de tre därefter största ägarna, utsett en valberedning. Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman den 15 mars 2017 framlägga förslag avseende:

 • ordförande vid stämman
 • antal styrelseledamöter och suppleanter
 • arvoden åt styrelsen och revisorerna, och eventuellt särskild arvodering för utskottsarbete
 • val av styrelseordförande
 • övriga ledamöter i styrelsen
 • val av revisorer
 • riktlinjer för utseende av valberedning.

Valberedningen har följande sammansättning:

 • Caroline Berg, Axel Johnson AB
 • Tomas Risbecker, AMF
 • Åsa Nisell, Swedbank Robur Fonder
 • Johan Strandberg, SEB fonder
 • Jonas Hillhammar, Axfoods Aktieägarförening.

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför Axfoods årsstämma 2017 kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se. Till följd av planerad tidpunkt för offentliggörande av kallelse till årsstämman ska förslag sändas så att det når valberedningen senast den 18 januari 2017.

Kategorier: Investerare