Investerare

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2018

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman lägga fram förslag avseende bland annat ordförande till stämman och antalet styrelseledamöter.

I enlighet med årsstämmas beslut 2017 har ägaren med flest antal aktier och röster, efter samråd med de tre därefter största ägarna, utsett en valberedning. Valberedningen har följande sammansättning:

  • Caroline Berg, Axel Johnson AB
  • Tomas Risbecker, AMF Försäkring & Fonder
  • Liza Jonson, Swedbank Robur fonder
  • Johan Strandberg, SEB fonder
  • Vegard Søraunet, ODIN fonder

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2018 arbeta fram förslag avseende:

  • ordförande vid stämman
  • styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
  • ersättning till styrelseledamöterna
  • revisorer och arvoden till dessa, samt
  • riktlinjer för utseende av valberedning.

Axfoods årsstämma kommer att äga rum den 14 mars 2018 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till valberedning@axfood.se senast den 17 januari 2018.