Gå direkt till innehåll

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2019

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2019

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman lägga fram förslag avseende bland annat ordförande till stämman och antalet styrelseledamöter.

I enlighet med årsstämmans beslut 2018 ska valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna per den sista augusti. Valberedningen inför årsstämman 2019 har följande sammansättning:

  • Caroline Berg, Axel Johnson AB
  • Liza Jonson, Swedbank Robur fonder
  • Rune Selmar, ODIN fonder
  • Johan Strandberg, SEB fonder.

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2018 arbeta fram förslag avseende:

  • ordförande vid stämman
  • styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
  • ersättning till styrelseledamöterna och revisorer, samt
  • riktlinjer för utseende av valberedning.

Axfoods årsstämma kommer att äga rum den 21 mars 2019 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen har kunnat göra det via e-post till valberedning@axfood.se fram till den 18 januari 2019.

Läs valberedningens förslag 

Kategorier: Investerare