Gå direkt till innehåll

Valberedning inför Axfoods årsstämma 2019

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman lägga fram förslag avseende bland annat ordförande till stämman och antalet styrelseledamöter.

I enlighet med årsstämmans beslut 2018 ska valberedningen bestå av en ledamot utsedd av envar av de fyra största aktieägarna per den sista augusti. Valberedningen inför årsstämman 2019 har följande sammansättning:

  • Caroline Berg, Axel Johnson AB
  • Liza Jonson, Swedbank Robur fonder
  • Rune Selmar, ODIN fonder
  • Johan Strandberg, SEB fonder.

Axfoods styrelseordförande, Mia Brunell Livfors, är adjungerad till valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2018 arbeta fram förslag avseende:

  • ordförande vid stämman
  • styrelseordförande och övriga styrelseledamöter
  • ersättning till styrelseledamöterna och revisorer, samt
  • riktlinjer för utseende av valberedning.

Axfoods årsstämma kommer att äga rum den 21 mars 2019 i Stockholm.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen har kunnat göra det via e-post till valberedning@axfood.se fram till den 18 januari 2019.

Läs valberedningens förslag 

Kategorier: Investerare