Gå direkt till innehåll
 • sv
 • The page is not available in English en

Axfoods syn på lärande

Medarbetare från Axfood

Axfoods syn på lärande

Vi på Axfood är övertygade om att när våra medarbetare växer, ​växer vi som företag.

Vi har tagit fram ett manifest som beskriver vår lärande organisation. Så här skapar vi tillsammans en lärande kultur där Axfoodfamiljens varumärken utvecklas, är attraktiva och långsiktigt lönsamma:

 • Lärande och utveckling är en naturlig del av vårt dagliga arbete
 • Våra medarbetare kan och vill utvecklas och tar ansvar för sin utveckling
 • Våra medarbetare utmanar och vågar testa nya saker, delar generöst med sig av kunskap, lär tillsammans och ger varandra feedback
 • Våra ledare visar vägen, uppmuntrar, utmanar och skapar förutsättningar för lärande och utveckling

Våra ledare visar ​vägen​

Våra ledare har en viktig roll för att skapa en lärande kultur där medarbetarna utvecklas. Axfoods chefer ska:

 • Möjliggöra lärande och utveckling genom att erbjuda verktyg och skapa förutsättningar att prioritera lärande i vardagen
 • Uppmuntra och utmana medarbetare genom att till exempel ge dem nya uppgifter och ansvar, engagera till lärande genom att stötta och ställa frågor samt ge feedback
 • Följa upp arbetet för att säkra att lärandet stöttar medarbetarnas och verksamhetens uppsatta mål, att vi lär oss av det som varit och samtidigt blickar framåt

Axfoods medarbetare testar och utmanar

Självklart har även våra medarbetare ett stort ansvar för sin egen utveckling. Axfoods medarbetare ska:

 • Visa nyfikenhet och engagemang, testa nya saker och ställa frågor för att förstå och hitta lösningar
 • Visa engagemang och vilja att lära och ta eget ansvar för att växa och utvecklas
 • Visa generositet och uppskattning för andras bidrag, respektera varandra och generöst dela med sig av kunskap
 • Våga, leta ständiga förbättringar och ta initiativ. Vi har modet att förändra för att förnyas och växa som både individer och bolag.

Lärande för alla​

Axfoods medarbetare tar till sig ny kunskap och inspiration på olika sätt. 

Lärande i vardagen​

Största delen av vårt lärande sker i det dagliga arbetet, när vi löser problem, utför nya arbetsuppgifter och i utbytet med varandra. ​

Blandat lärande​

Våra medarbetare har olika behov och förutsättningar och därför utvecklas ständigt nya sätt att ta till sig och sprida kunskap.​

Tillgänglighet​

Med variation av digitala kanaler, hjälpmedel och plattformar blir det enkelt att lära och utvecklas.​

Se AxTalks om lärande och utveckling inom koncernen

Annika Devert, chef Axfoodakademien, samtalar med lärspecialisterna Amanda Platon och Henrik Ladström.