Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Kompetensbaserad rekryteringsprocess

Du som söker jobb hos oss på Axfood ska kunna lita på att du får en rättvis bedömning. Därför arbetar vi kompetensbaserat i hela vår rekryteringsprocess, från konstruktion av tester och urvalsfrågor till slutintervju.

Att vi arbetar kompetensbaserat innebär att vi utgår ifrån tydligt definierade kompetenser och beteenden som vi anser är nödvändiga för den specifika rollen. Dessa låter vi vara den röda tråden för utvärdering rakt igenom hela processen.

Varför arbetar Axfood med urvalsfrågor?
Genom tidig testning/screening säkerställer vi en objektiv första bedömning av våra kandidater. Alla ges samma chans att visa vilka de är och resultaten tolkas mekaniskt/ automatiskt gentemot den samling kompetenser som definierats som kritiska i aktuell roll. På detta sätt minimerar vi risken för att subjektiv bias påverkar vår bedömning samt säkerställer att det som definierats som kritiskt i rollen också är det som faktiskt bedöms.

Läs mer om tester och testmetoder

Vad är en kompetensbaserad intervju?
För att främja en inkluderande, objektiv och rättvis intervju arbetar vi strukturerat. Vi utgår från fördefinierade intervjufrågor som baseras på de beteenden vi letar efter. Detta säkerställer att alla kandidater för en roll får samma frågor vilket ökar chanserna för en likvärdig bedömning. Fokus i samtliga frågor ligger på tidigare erfarenheter, hur man har betett sig i olika situationer och att kunna exemplifiera detta snarare än att ge hypotetiska beskrivningar över vad som är viktigt i olika situationer.
Exempel på en fråga man kan få är: "Berätta om en gång då du lyckades undvika stora problem tack vare nära kommunikation med en annan person."
• Vilka var de potentiella problemen?
• Hur blev du varse om det potentiella problemet?
• Vad ledde fram till situationen?
• Hur såg kommunikationen med den andra personen ut?
• Hur höll du personen uppdaterad om hur projektet gick?
• På vilket sätt bidrog din kontakt med den här personen till att du undvek problemet?
• Hur ofta har du lyckats undvika liknande problem under det senaste året tack vare nära kontakt med personen ifråga?

Vi kommer också att be dig tydliggöra och ge exempel på varför du söker jobb hos oss och vad det är som motiverar dig i olika situationer. 

Varmt välkommen till en rättvis rekrytering!

Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och stödjer ett objektivt, inkluderande och icke diskriminerande arbetssätt. Varmt välkommen med din ansökan!