Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Kött – säljer ni halal-kött?

Ja, vi säljer produkter med halal-kött som kommer från bedövade djur vid slakt.

I Sverige är det lag på att alla djur som slaktas måste bedövas, det vill säga göras medvetslösa, innan de tappas på blod. Denna lag gäller inom hela EU, men det finns undantag för så kallad religiös slakt, där djuret inte bedövas utan istället får halsen avskuren när det är vid fullt medvetande.

I Sverige tillåts inga undantag och vi är ett av få EU-länder som helt förbjuder obedövad slakt. Det är också ett lagstiftat krav att den som utför bedövning ska vara utbildad och godkänd av Jordbruksverket och att slakteriet ska ha omfattande och tydliga skriftliga rutiner för hur djuren ska hanteras vid bedövning och avlivning.

Djuren bedövas precis som vanligt och som alltid i Sverige. Avblodningen görs på samma sätt genom att djuret sticks i halsen och i anläggningen närvarar religiös personal som uttalar en vers. Djuret ska vara vänt mot Mecka vid slaktögonblicket.

Vid slakt av kyckling är bönen och djurets riktning i stort sett det enda som i realiteten skiljer sig mellan halal och icke halal-slakt. Djuren bedövas i båda fallen genom att huvudet sänks ner i ett strömförande bad. Alltså ingen skillnad i valet av bedövningsmetod.

Vad det gäller halalslakt finns det inget generellt förbud mot bedövning inom islam. Därför kan man slakta halal i Sverige enligt svenska slaktmetoder.

De produkter som säljs i Sverige och är godkända som Halal är tydligt märkta med symbolen för halal. Saknas symbolen rör det sig inte om halal.

Det är leverantören av produkten som kontrollerar att kraven för Halal-märkningen är uppfyllda.

Det finns en efterfrågan på halalmärkt kött bland konsumenter i landet och så länge vi kan tillgodose denna efterfrågan utan att frångå rådande lagar och våra egna etiska riktlinjer kommer vi att göra det. Det halalmärkta köttet i Axfoods butiker kommer från bedövad halalslakt som inte är mer smärtsam för djuret än en konventionell slakt.

När det gäller slakt som utförs i Sverige arbetar även livsmedelsverkets veterinärer på alla slakterier i Sverige, de är kontrollorganet för all svensk slakt. När det gäller importerade produkter är det ett absolut krav från Axfood att inga djur får slaktas utan bedövning.