Kött – säljer Axfood kött från obedövad slakt?

Nej, Axfood säljer inget kött i sina butiker från obedövad slakt.