Minstingen – innehåller era produkter från Minstingen några farliga tillsatser eller kemikalier?

Nej, produkterna innehåller inga farliga kemikalier eller tillsatser. Alla Minstingens produkter är miljömärkta med Svanen. Det innebär att hänsyn är taget utifrån ett livscykelperspektiv – från råvara till avfall. Läs mer om produkterna från Minstingen på www.minstingen.se