Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Märkningar – vad betyder det att en vara är förpackad i en modifierad/skyddande atmosfär?

Förkortningen MAP betyder Modified Atmospere Packaging. I Sverige måste sådana produkter märkas med texten "förpackat i skyddande atmosfär". Det innebär att luften i förpackningen avlägsnas och ersätts med gas.

För livsmedelsförpackning används gaser som är tillverkade av luft – luftgaser:

  • Koldioxid, CO2, reagerar med vattnet i produkten och bildar kolsyra. Detta sänker pH-värdet vilket ökar hållbarheten.
  • Kväve, N2, används som utfyllnad och för att bibehålla förpackningens volym.
  • Syre, O2, i höga koncentrationer gör att köttet förblir rött.

Luftgaserna är klassade som livsmedelstillsatser men innebär ingen hälsorisk.
Vanlig luft innehåller ungefär 21 procent syre, 78 procent kväve och 0,03 procent koldioxid.

Kött kan även förpackas i vakuum. Då avlägsnas luften vilket gör att härskning och tillväxt av aeroba bakterier (bakterier som kräver luft) minskar eller upphör. Den naturliga nedbrytningen fördröjs, hållbarheten förlängs och köttet möras.

I vakuum får nötkött en brunare färg som försvinner när förpackningen öppnas.