Palmolja – varför innehåller vissa av era varor palmolja?

Palmolja är globalt sett den mest använda vegetabiliska oljan. Den globala palmoljeproduktionen uppgår till cirka 56 miljoner ton. Den utgör en viktig försörjning för hundratusentals personer.

Vi använder enbart certifierad palmolja för produktion av våra egna märkesvaror. Certifierad palmolja betyder att den palmolja som produceras odlas på ett sätt som gör att producentlandet ska nyttja sina odlingar bättre, så att skövlingen av regnskog minskar. Som konsument är det bästa att man efterfrågar certifierad palmolja.

De senaste åren har Axfood arbetat med att minska användningen av palmolja i sortimentet av egna märkesvaror. I mer än en tredjedel av produkterna, främst inom Garant, har palmoljan bytts ut mot bland annat solrosolja och rapsolja.

Den certifierade palmolja som används inom Axfood är uteslutande RSPO-certifierad med en ökande andel av RSPO Next, en ännu tuffare certifiering med striktare krav på bland annat bekämpningsmedel och markanvändning.

Detta i linje med Axfoods hållbarhetsprogram som innehåller följande mål:

- All palmolja som ingår i egna märkesvaror har sedan 2009 kompenserats för via certifikat. Successivt övergår kompensationen till att använda certifierad palmolja.

- All palmolja som ingår i egna märkesvaror under Garant, Eldorado och Fixa är idag certifierad.

- Till 2020 är målsättningen att köpa certifierad palmolja ansluten till RSPO-Next.

- Leverantörer av märkesvaror ska, senast 2020, endast använda certifierad palmolja alternativt kompensera via certifikat.