Reklamation

För att vi ska kunna reda ut vad som har hänt ber vi dig fylla i så många uppgifter som möjligt. Saknas Axfoods namn på produkten är det inte en av våra egna varor, vänd dig då istället till butiken eller leverantören om kontaktuppgifter står på förpackningen. Ett e-postmeddelande skickas till dig som bekräftelse på att ärendet inkommit till oss.

  • 1 Produktinformation
  • 2 Meddelande
  • 3 Kontaktinformation

Produktinformation

Produktinformation

Meddelande

Meddelande (obligatoriskt)

Beskriv vad din reklamation gäller. Uppge inte ditt personnummer eller uppgifter till bank eller betalkort. Behåll produkten/förpackningen till dess du fått svar från oss.

0 / 500

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas
Steg 1/3