Vill du bli leverantör?

För att vi ska kunna göra en korrekt bedömning ber vi dig fylla i denna ansökan.

  • 1 Ditt företag
  • 2 Din verksamhet
  • 3 Ditt erbjudande

Ditt företag

International supplier?

Are you an international supplier and/or have an international corporate identity number? Please visit Axfood.com and fill in the registration form in English.

Become a supplier

Ditt företag

Kontaktperson vid företaget

Din verksamhet

Din verksamhet

Är företaget registrerat i Sverige?
Lokal eller rikstäckande verksamhet?
Är din verksamhet huvudsakligen som
Om producerande, var sker produktionen?
Fältet är obligatoriskt.
Erbjuder du märkesvaror eller egna varor (EMV) som produceras för något av Axfoods egna varumärken?

Dina certifieringar

En lokal leverantör kan erbjuda varor lokalt, rikstäckande innebär att varorna ska kunna erbjudas över hela Sverige.

Av leverantörer som Axfood klassificerar som lokala leverantörer krävs nedanstående. Ange de dokument företaget har. OBS! Om du har rikstäckande verksamhet, välj alternativet ”inget av ovanstående”.
Om du avser erbjuda egna varor behöver du ange vilka certifikat du innehar.
Fältet är obligatoriskt.

Bifoga livsmedelsgodkännande samt ett eller flera av certifikaten med din ansökan. Det är obligatoriskt att bifoga en kopia på livsmedelsgodkännandet om ni hanterar livsmedel. Bifoga gärna en kopia på annan certifiering om sådan finns. (ISA 9001, GMP, SA8000 certification och KRAV kräver inget certifikat)

Jag har läst

Ditt erbjudande

Leverantörskategori

Välj vilken typ av varor du är leverantör för. Om du är leverantör för mer än en kategori, vänligen fyll i formuläret en gång per kategori.

Mat

Välj en eller flera av följande kategorier om du är leverantör av mat

Nonfood

Nonfood omfattar artiklar som inte är livsmedel (utöver barn- och djurmat) och som vi säljer till konsument i butik. Bocka i en eller flera som ni är leverantör av:

Indirekta köp

Indirekta köp omfattar de varor och tjänster som Axfood behöver för att bedriva sin egen verksamhet. Välj de kategorier av varor eller tjänster som du erbjuder.

Övrigt

Här kan du bifoga övrig information som exempelvis produktinformation, presentationer etc

Steg 1/3