Axfood

5 jun 2019 14:21

Axfood i nytt avtal med Direkten samt avyttrar sin intresseandel

Axfood har tecknat ett nytt samarbetsavtal med Direkten som innebär att Dagab fortsätter som leverantör till Direktens butiker. Axfood har även avyttrat sin intresseandel i bolaget.

Axfood har varit delägare i Direktbutikerna Scandinavia AB och leverantör till butikskedjan. Axfood har avyttrat sin andel till Direktenhandlarnas ägarbolag, som nu innehar majoriteten av samtliga aktier i Direktenbutikerna Scandinavia AB. Axfood har samtidigt tecknat avtal om att vara fortsatt varuleverantör till Direktens butiker.  

Det nya samarbetsavtalet trädde i kraft den 1 juni 2019. Avyttringen har ingen väsentlig finansiell påverkan på Axfood.

För ytterligare information kontakta: 

Axfoods pressavdelning, telefon 0702-89 89 83