Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Allt fler butiker skänker matsvinn till välgörenhet

12 maj 2023

Antalet butiker inom Axfood som skänker matsvinn till välgörande ändamål och sociala butiker ökar stadigt. Det minskar inte bara matsvinnet utan ger även människor i ekonomisk utsatthet möjlighet att köpa mat till lägre priser. För närvarande skänker över 150 butiker mat – och antalet ökar.

Fem personer står framför en butik

Claes Ekström Stockholms Stadsmission, Karin Bildsten Axfood, Simon Stegrud Matmissionen, Johan Rindevall Matmissionen och Jens Arleroth Dagab

Antalet butiker inom Axfood som skänker matsvinn till välgörande ändamål och sociala butiker ökar stadigt. Det minskar inte bara matsvinnet utan ger även människor i ekonomisk utsatthet möjlighet att köpa mat till lägre priser. För närvarande skänker över 150 butiker mat – och antalet ökar.

Axfood har som mål att halvera matsvinnet till 2025. Idag uppgår svinnet till cirka 1,2 procent. En viktig del för att nå målet är att skänka mat med kort hållbarhet eller varor som av andra anledningar inte kan säljas i butikerna.

– Behovet av hjälp växer stadigt, och det är därför glädjande att vi kan bidra till att lösa flera viktiga problem på detta sätt. Våra butiksanställda gör en ovärderlig insats genom att säkerställa att maten når sociala butiker samtidigt som vi bekämpar matsvinn, säger Karin Bildsten, hållbarhetsstrateg och matsvinnsexpert på Axfood.

Idag skänker över 150 av Axfoods butiker och lager på fler än 100 orter mat till cirka 120 olika välglrenhetsorganisationer för att på så sätt undvika matsvinn och hjälpa personer i ekonomisk utsatthet.

Ny Matmissionen i Norrtälje

Under året planerar Matmissionen, ett koncept för sociala matbutiker som drivs av Stockholms Stadsmission, att öppna ytterligare fem nya butiker. Nyligen öppnades dörrarna till en ny butik i Norrtälje, vilket gör att det i dagsläget finns totalt fem butiker i Stockholm med omnejd. Matmissionens mål är att minska matfattigdom och matsvinn samtidigt som de erbjuder arbetspraktik till personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Willys samarbetar med MatRätt i Göteborg och Malmö

En annan social matbutik som samarbetar med flera av våra butiker är MatRätt. Willys är en strategisk partner till MatRätt, som för närvarande har två sociala matbutiker i Göteborgsområdet. MatRätt drivs av Räddningsmissionen och deras samarbete med butikerna bidrar till att minska matsvinnet och stödja människor i behov. Även Dagabs lager i Backa samarbetar med MatRätt.

Hör Karin Bildsten berätta mer om MatRätt