Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Ambitiös agenda ska halvera Axfoods matsvinn

29 september 2020

I samband med internationella matsvinnsdagen den 29 september vill vi slå ett slag för Axfoods arbete för att minska matsvinnet. Målet är att matsvinnet ska halveras till 2025.

Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow med Willys Hemma-medarbetaren Linnea.

I samband med internationella matsvinnsdagen den 29 september vill vi slå ett slag för Axfoods arbete för att minska matsvinnet. Målet är att matsvinnet ska halveras till 2025.

Att minska matsvinnet har varit en prioriterad fråga under flera år inom Axfoodkoncernen. Både på kedjenivå och i bakomliggande led arbetar verksamheterna med olika åtgärder för att undvika att mat slängs i onödan.

– Det är glädjande att utvecklingen går åt rätt håll. Alla de olika aktiviteter som genomförs leder sammantaget till att mindre och mindre mat slängs, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

Stor påverkan på miljö och klimat

Beräkningar visar att så mycket som en tredjedel av allt livsmedel som produceras aldrig når våra magar. Det mesta kastas i hushållen, men svinn förekommer i livsmedelskedjans samtliga delar – hela vägen från bondens produktion till konsumentens kylskåp.

Matsvinn har en direkt påverkan på miljön och klimatet eftersom produktionen av mat står för så mycket som en fjärdedel av de globala växthusutsläppen. När maten odlas, skördas, processas, transporteras, förpackas, lagras och kyls används mycket energi. Om maten sedan kastas, innebär det att all energi använts helt i onödan.

Många olika aktiviteter

Inom Axfood har minskat matsvinn länge varit en prioriterad fråga. Med hjälp av både innovativt nytänkande och samarbeten med andra aktörer ska svinnet minska med 50 procent till 2025.

– Listan av initiativ för att minska matsvinnet inom Axfood är numera lång och omfattar allt från butikskampanjer till smarta förpackningar och samarbeten med välgörenhetsorganisationer, förklarar Åsa Domeij.

Initiativen för att minska svinnet gynnar inte bara miljön och klimatet utan kommer även kunderna till nytta. Genom att sälja ut mat med kort datum, kantstött och mogen frukt och grönsaker får kunderna möjlighet att köpa mat till rabatterade priser. Willys svinnsmarta kampanj för frukt och grönt har sedan starten räddat cirka 380 ton frukt och grönt från att slängas.

Mat som gör gott

Över hundra av Axfoodkoncernens butiker skänker idag mat till olika välgörenhetsorganisationer. Det handlar om mat som annars skulle kastas bort. Maten delas ut eller säljs till rabatterade priser till ekonomiskt utsatta i samhället. Axfood är dessutom medgrundare till de sociala matbutikerna Matmissionen i Stockholm och MatRätt i Göteborg.

Smarta lösningar

I Axfoodkoncernens butiker identifieras varor med kort datum med hjälp av handdatorer med datumkontroll. Dessutom följs försäljning och kampanjer upp för att rätt mängd varor ska beställas och matsvinn undvikas.

Utbudet av frysta varor utökas även successivt för att kunderna ska få ett större utbud av varor med längre hållbarhetstid, inte minst under vintern då många färskvaror importeras.

Även vid produktionen av egna märkesvaror är frågan om matsvinn central. Förutom att produkternas förpackningar ska uppfylla alla krav vad gäller livsmedelssäkerhet, miljö och funktion, är det viktigt att de bidrar till lång hållbarhet. Axfood arbetar därför både med förpackningarnas storlek och material för att minska risken för matsvinn. Ett exempel är att färdigpackad sallad säljs i flera olika storlekar, för att passa både små och större hushåll.

Så arbetar Axfood för minskat matsvinn:

  • Säljer ut varor med kort datum och skönhetsfläckar i butiker
  • Utvecklar smarta förpackningar
  • Erbjuder ett brett utbud av frysta varor
  • Följer upp försäljning och kampanjer
  • Samarbetar med välgörenhetsorganisationer
Kategorier: Hållbarhet