Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood hjälper Svensk dagligvaruhandel för minskat matsvinn

27 november 2017

Karin Bildsten, projektledare på Axfood, jobbar nu deltid på branschföreningen Svensk Dagligvaruhandel (SvDh) med frågor kring minskat matsvinn.

Karin Bildsten, projektledare på Axfood, jobbar nu deltid på branschföreningen Svensk Dagligvaruhandel (SvDh) med frågor kring minskat matsvinn.

Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverkets har fått ett regeringsuppdrag att ta fram en handlingsplan för minskat matsvinn. Svensk Dagligvaruhandels medlemsföretag är måna om att handlingsplanen blir kraftfull och har därför beslutat att aktivt bidra till arbetet och har därför efterlyst förstärkning i det arbetet. Valet föll på Karin Bildsten, projektledare på Axfood.

– Minskat matsvinn är en prioriterad fråga för våra medlemsföretag och hela branschen är mån om att handlingsplanen som nu ska tas fram blir kraftfull. Det känns riktigt bra att vi genom Karin Bildsten kan leverera in mer tid, men framför allt gedigen kunskap och erfarenhet, till det viktiga arbetet med handlingsplanen, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Arbetet handlar bland annat om att definiera matsvinn och hur det ska mätas och följas upp. En viktig fråga är också hur matsvinnsarbetet i Sverige ska organiseras.

– Vi kommer också att identifiera och prioritera de viktigaste åtgärderna som vi i branschen kan ta ansvar för. Vi har också som ambition att diskutera och komma fram till eventuella frivilliga åtaganden och samarbeten i branschen, säger Karin Bildsten.

Karin Bildsten var med och startade upp Matmissionen och kommer fortsätta att stötta och hjälpa till att driva butikerna och arbetet framåt.

Vad är det viktigaste att lösa nu när det gäller minskat matsvinn?

– Att komma överens och identifiera vad vi menar med matsvinn, samt hur det ska mätas. Vi behöver också diskutera och bestämma formerna för hur vi ska driva frågorna vidare, samt diskutera om hur vi kan samverka i branschen. Det finns mycket studier och rapporter på området. Viktigt nu att vi kommer igång och på allvar vidtar de åtgärder som krävs.

Har du några experttips hur jag kan bidra till minskat matsvinn?

– Det viktigaste är att alla får upp ögonen för hur illa ställt det är med den negativa klimatutveckling vi har iscensatt genom vår nuvarande livsstil. Att just du förstår, att om vi ska vända denna utveckling och kunna se våra barn i ögonen, så krävs det att alla gör vad vi kan.

Ja, vad då?

– Livsmedelstillverkning bidrar till runt hälften av den totala övergödningen i Sverige och står för 20–25 procent av vår totala klimatpåverkan, samtidigt som en tredjedel av all mat som produceras kastas. Här kan alla ta sitt ansvar. Att kasta mat är ohållbart. Jag uppmanar alla att ta beslut att försöka hålla nollvision till att kasta mat i hemmen eller när du har tagit mat i lunchrestaurangen. Lär era barn detsamma. 

Kategorier: Hållbarhet