Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood i nytt samarbete om hållbara råvaror

19 april 2022

För att soja, palmolja och andra så kallade riskgrödor ska produceras på ett så hållbart sätt som möjligt har nätverket Plattform för riskgrödor startats. Axfood ingår som en av drygt 20 medlemmar.

Produktionen av soja ska bli mer hållbar.

Produktionen av soja ska bli mer hållbar genom branschsamarbete.

För att soja, palmolja och andra så kallade riskgrödor ska produceras på ett så hållbart sätt som möjligt har nätverket Plattform för riskgrödor startats. Axfood ingår som en av drygt 20 medlemmar.

Plattform för riskgrödor är en utveckling av Svenska Sojadialogen och ett svenskt forum för arbete med utmaningar kopplade till värdekedjan för framför allt soja och palmolja. Organisationen ETI Sverige ansvarar för att driva och utveckla den.

– Den nya plattformen är ett viktigt bidrag för att skynda på omställningen till ett mer hållbart matsystem. Med samarbeten i hela värdekedjan kan vi effektivare få fram lösningar på de gemensamma utmaningar som vi brottas med i hela branschen, säger Karin Wimmer, hållbarhetsansvarig på Dagab och Axfoods representant i det nya samarbetet.

Initiativet till att starta plattformen kommer från Axfoundation som tillsammans med WWF Sverige, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och en bred referensgrupp med ett stort antal företag och organisationer som undersökt hur man bäst kan samarbeta för en hållbar livsmedelsproduktion.

Inom samarbetet för Plattform för riskgrödor sker framför allt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling för att nå branschgemensamma åtaganden och förbättringar.

Med riskgrödor avses här sådana jordbruksprodukter som är svårersättliga och som tillverkas på ett sätt som kan medföra risker för miljö eller människor som berörs av produktionen. Det kan till exempel handla om avskogning som påverkar klimatet negativt, förluster av biologisk mångfald, försämrad vattenförsörjning, användning av kemikalier och brott mot mänskliga rättigheter. Samtidigt bidrar produktionen av grödorna till ekonomisk utveckling i berörda länder.

Ett exempel på en riskgröda är soja som framför allt ingår i det foder som ges till livsmedelsproducerande djur. Ett annat exempel är palmolja som idag är en av världens viktigaste vegetabiliska oljor. Även kakao och kaffe kan klassas som riskgrödor.

Kategorier: Hållbarhet Leverantör