Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood i samarbete om cirkulärt och hållbart foder

18 april 2023

Axfood deltar i ett långsiktigt och omfattande projekt för att utveckla framtidens foder för matfågel, värphöns, fisk och gris. I projektet deltar aktörer från hela livsmedelskedjan. Målet är att ersätta importerad soja och vildfångad fisk i konventionellt foder med mer resurseffektiva och cirkulära råvaror som har betydligt lägre miljö- och klimatpåverkan.

Axfood deltar i ett långsiktigt och omfattande projekt för att utveckla framtidens foder för matfågel, värphöns, fisk och gris. I projektet deltar aktörer från hela livsmedelskedjan. Målet är att ersätta importerad soja och vildfångad fisk i konventionellt foder med mer resurseffektiva och cirkulära råvaror som har betydligt lägre miljö- och klimatpåverkan.

Livsmedelssektorn står för ungefär en tredjedel av världens växthusgasutsläpp och animaliska livsmedel har allra störst påverkan på miljö och klimat. Djurfoder är den enskilt största boven eftersom det ofta består av soja, en gröda som bidrar till regnskogsskövling, eller importerad vildfångad fisk som bidrar till ytterligare utfiske av redan ansträngda bestånd.

– En uppskalning av produktionen av mer cirkulära djurfoder med mindre miljöpåverkan skulle på allvar bidra till att göra matsystemet mer hållbart, säger Helena Allard, hållbarhetsinnovatör på Axfood som deltar i projektet.

Samarbete i hela livsmedelskedjan

Projektet Framtidens Foder för Fågel, Fisk och Fläsk drivs av Axfoundation och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och samlar forskare och aktörer från hela livsmedelskedjan, med lantbrukare, fodertillverkare, livsmedelsgrossister, restauranger och dagligvaruhandeln. Målet är att ta sig an två av livsmedelssystemets största utmaningar; resursslöseri och miljöpåverkan från foder.

– Det är genom samarbeten med hela livsmedelskedjan som vi kan nå de verkligt effektiva och storskaliga resultateten som på allvar gör skillnad och bidrar till ett mer hållbart mat-Sverige, säger Helena Allard.

Fortsättning på Fem ton grön fisk i disk

I satsningen tas lärdomar vidare från projektet Fem ton grön fisk i disk som bevisade att regnbågslax kan födas upp på ett insektsbaserat foder, där insekterna i sin tur ätit restströmmar från livsmedelsindustrin. Axfood deltog i projektet sedan starten för cirka fem år sedan och gjorde den gröna regnbågslax tillgänglig till breda konsumentgrupper via Urban Deli och Hemköp. Fodret i Fem ton grön fisk i disk visade sig ha betydligt lägre klimatavtryck än ett konventionellt fiskfoder och regnbågslaxen fick fina betyg i sensoriska tester.

– Nu är ambitionen att på mindre än två år sätta upp en produktion av foder och testa försäljning av matfågel, gris, fisk samt ägg från värphöna uppfödda på foder med lägre klimatpåverkan och med ingredienser som gynnar den biologiska mångfalden, säger Helena Allard.

Bland de mest intressanta ingredienserna finns insekter som amerikansk vapenfluga och mjölmask uppfödda på restflöden från livsmedelsindustrin, mykoprotein där svampen matas med restströmmar från skogsindustrin, blåmussla från Östersjön och en restprodukt från framställning av koncentrat av svensk åkerböna.

Försäljning i Hemköps butiker

Projektet drivs under perioden 2023–2025. Fokus under 2023 är att utvärdera foderråvaror och testa näringssmältbarheten. Under 2024 planeras utfodringsförsök för gris, matfågel och värphöna samt kontinuerlig produktion av fisk. Gastronomisk och sensorisk utvärdering görs under slutet av projektperioden. Målet är att varor som fötts upp på de nya djurfodren ska säljas i bland annat Hemköps butiker.