Gå direkt till innehåll

Axfood klättrar på AllBrights gröna börslista

17 november 2021

Nyligen publicerade stiftelsen AllBright sin årliga granskning av jämställdheten inom Sveriges börsnoterade bolag. Axfood klättrar hela 38 platser på den gröna börslistan över jämställda ledningsgrupper och landar på plats 15.

Axfoods vd Klas Balkow och Simone Margulies, vd Hemköp och Tempo. Foto: Fond&Fond

Axfoods vd och koncernchef Klas Balkow och Simone Margulies, vd Hemköp och Tempo. Foto: Fond&Fond

Nyligen publicerade stiftelsen AllBright sin årliga granskning av jämställdheten inom Sveriges börsnoterade bolag. Axfood klättrar hela 38 platser på den gröna börslistan över jämställda ledningsgrupper och landar på plats 15.

Varje år släpper stiftelsen AllBright en rapport som kartlägger näringslivets ledningsgrupper och styrelser för att belysa frågan om representation. Årets rapport från AllBright visar att kvinnor tar allt större plats i näringslivet – 2021 är andelen kvinnor i ledningsgrupper 27 procent jämfört med 25 procent i fjol. 

Axfoodkoncernen har under många år bedrivit ett långsiktigt arbete för att skapa ett inkluderande arbetsklimat. Detta genom att bland annat sätta upp mål för inkludering och mångfald och ha en så objektiv rekryteringsprocess som möjligt. På årets gröna lista placerar sig Axfood på plats 15 jämfört med plats 53 i fjol. Idag utgörs Axfoods koncernledning av fem kvinnor respektive fem män.

– Vi vet att organisationer som satsar lika mycket på att få in mångfald som på att alla ska känna sig inkluderade på arbetsplatsen presterar bättre. Medarbetarna är mer engagerade, trivs bättre och teamen är mer kreativa och mer anpassningsbara till förändringar. Därför är det viktigt att vi lägger fokus på både mångfald och inkludering, det skapar affärsnytta. Att vara inkluderande är något som finns djupt förankrat i vår kultur. Axfood har under många år bedrivit ett långsiktigt arbete för att skapa ett inkluderande arbetsklimat och nu växlar vi upp ytterligare, säger Axfoods HR-direktör Monica Längbo.

Exempel på hur Axfood arbetar med mångfald och inkludering:

  • För varje ledare i ledningsgrupp identifieras årligen en man och en kvinna som potentiell efterträdare
  • Varje år kartläggs lönerna inom koncernen för att förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan könen
    Det är lika många kvinnor som män som tar del av koncernens ledarskapsutbildningar
  • Rekryteringsprocessen utgår från kompetens och säkerställer ett objektivt urval av slutkandidater genom tester och frågor
  • Inkludering är en självklar del i Axfoods kärnvärden och i koncernens ledarmodell
Kategorier: Axfoodfamiljen