Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

"Mer livskvalitet för alla" – Axfood presenterar nytt varumärkessyfte och målbilder

24 maj 2022

Axfoods syfte "Mer livskvalitet för alla" handlar om Axfoods möjligheter att bidra till att människors liv blir bättre. Som en stor aktör i dagligvarubranschen kan vi på riktigt förändra matens roll för alla vi berör genom koncernens olika koncept, verksamheter och varumärken. Syftet ska tillsammans med fyra målbilder för 2030 beskriva vad Axfood står för och tydliggöra riktningen framåt.

Mamma som kramar sitt barn

Foto: Johan Strindberg

Axfoods syfte "Mer livskvalitet för alla" handlar om Axfoods möjligheter att bidra till att människors liv blir bättre. Som en stor aktör i dagligvarubranschen kan vi på riktigt förändra matens roll för alla vi berör genom koncernens olika koncept, verksamheter och varumärken. Syftet ska tillsammans med fyra målbilder för 2030 beskriva vad Axfood står för och tydliggöra riktningen framåt.

Mycket har hänt inom Axfoodkoncernen de senaste åren: nya bolag och verksamheter, en påskyndad digitaliseringsresa och ett ökat tryck på innovation och IT. Samtidigt har det funnits ett behov av att tydliggöra Axfoods varumärke än mer och positionera bolagets riktning framåt.

Fyra målbilder 

Axfoods nya syfte Mer livskvalitet för alla ska tillsammans med fyra målbilder för 2030 beskriva vad Axfood står för och samtidigt ha ett långsiktigt perspektiv som tydligt förklarar var koncernen ska vara på sikt. Nu lanseras en film om syftet som ska visa på närvaron av Axfoodkoncernens olika verksamheter i människors liv.

Syftet mynnar ur Axfoods möjligheter att bidra till att människors liv blir bättre. Som en stor aktör i dagligvarubranschen kan Axfood på riktigt förändra matens roll för alla som berörs av koncernens olika koncept, verksamheter och varumärken. Axfood kan – genom maten – öka glädjen, minska stressen och underlätta de bättre valen, både för nuvarande och kommande generationer.

Så definierar vi mer livskvalitet

Vi tror att varenda en av de över 4,5 miljoner kunder vi möter varje vecka har en helt egen definition av det vi kallar mer livskvalitet. Genom Axfoods koncernstruktur av särskiljande koncept kan vi bidra till att möta kundernas olika definitioner av vad mer livskvalitet är för dem. Vare sig de föredrar lågpris, prisvärda delikatesser, tidsbesparande lösningar och bekväm e-handel eller en inbjudande butiks- eller restaurangmiljö.

Målbilder som ger riktning

Med fyra målbilder kopplade till syftet beskriver vi vad vi ska göra och vart vi är på väg. Vi ska jobba tillsammans för att på riktigt förändra matens roll för alla vi berör genom våra olika koncept och varumärken.

  • Mer livskvalitet för alla innebär att vi ska förbättra livet för alla vi möter, oavsett vem och var. Vi ska växa genom att ta vara på möjligheter i människors alltmer olika behov och möta dessa med våra särskiljande koncept. Målbild: År 2030 är vi Sveriges mest inkluderande mataktör
  • Mer livskvalitet för alla handlar även om att vi måste lämna efter oss en bra och hållbar värld för kommande generationer. Vi ska utmana och visa vägen för att minska matens miljöpåverkan i värdekedjan vi är en del av. Målbild: År 2030 är vi den starkaste kraften för ett hållbart mat-Sverige
  • Mer livskvalitet för alla betyder att vi måste se till att maten vi äter gör att vi får ett bättre liv och inte gör oss sjuka. Vi ska bidra till en bättre folkhälsa och goda matvanor för alla genom att öka kunskapen och underlätta hälsosamma val. Målbild: År 2030 har vi skapat ett friskare Sverige
  • Mer livskvalitet för alla innebär att vi ska förhöja och förbättra livet kopplat till maten. Vi ska utmana invanda mönster genom innovativa lösningar som skapar effektivitet och värde för oss och vår omvärld. Målbild: År 2030 leder vi utvecklingen mot de enklaste och bästa upplevelserna runt maten

Syftet och målbilderna kommer att tas i beaktning i arbetet med Axfoods övergripande affärsstrategi.

Kategorier: Axfoodfamiljen