Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood lanserar strategi för biologisk mångfald

30 mars 2023

Produktion av mat har en stor påverkan på den biologiska mångfalden. Axfood har därför tagit fram en strategi som beskriver hur arbetet ska bedrivas för att utvecklingen för biologisk mångfald ska kunna bevaras och främjas.

Helena Allard, hållbarhetsinnovatör på Axfood.

Helena Allard, hållbarhetsinnovatör på Axfood.

Produktion av mat har en stor påverkan på den biologiska mångfalden. Axfood har därför tagit fram en strategi som beskriver hur arbetet ska bedrivas för att utvecklingen för biologisk mångfald ska kunna bevaras och främjas.

Produktion av mat har stor påverkan på den biologiska mångfalden, det vill säga variationen av alla arter och ekosystem i naturen.

Axfoods strategi för biologisk mångfald 

– Förlusten av biologisk mångfald är en av vår tids största utmaningar och här står livsmedelsproduktionen för den absolut största negativa påverkan. Därför har vi ett stort ansvar för att bidra till en förändring, säger Helena Allard, hållbarhetsinnovatör på Axfood.

Mål och aktiviteter för biologisk mångfald 

Axfood har sedan tidigare flera hållbarhetsmål som kopplar till biologisk mångfald. Under flera år har en rad olika insatser och aktiviteter genomförts för att förbättra förutsättningarna för ett rikt djur och växtliv genom exempelvis mål för ekologisk försäljning, stopp för inblandning av palmolja i biobränsle och ägg från höns som fått sojafritt foder. 

Axfoods strategi för biologisk mångfald omfattar flera områden såsom inköp och försäljning av varor, matsvinn, nyetablering och samhällspåverkan.

– Strategin sammanfattar synen på biologisk mångfald, vad Axfood gör idag och riktlinjer för arbetet framöver. Den är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet där vi vill flytta fram positionerna ytterligare, säger Helena Allard. 

AxTalks om biologisk mångfald 

Som en del av Axfoods interna hållbarhetsvecka (vecka 12) arrangerades webinariet AxTalks om biologisk mångfald kopplat till Axfoods verksamhet. Sändningen kan ses i efterhand här.