Gå direkt till innehåll
  • sv
  • The page is not available in English en

Axfood och KRAV: Förbjud PFAS för den biologiska mångfaldens skull

5 juni 2024

Produktion av livsmedel är beroende av en rik biologisk mångfald. I dag sker dock stora delar av världens matproduktion på ett sätt som hotar den biologiska mångfalden. För att komma till rätta med det måste vi minska användningen av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, exempelvis PFAS. Det skriver Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij och KRAVs vd Emma Rung i en debattartikel i tidningen Altinget.

Ett bi på en blomma och Åsa Domeij

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Produktion av livsmedel är beroende av en rik biologisk mångfald. I dag sker dock stora delar av världens matproduktion på ett sätt som hotar den biologiska mångfalden. För att komma till rätta med det måste vi minska användningen av naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, exempelvis PFAS. Det skriver Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij och KRAVs vd Emma Rung i en debattartikel i tidningen Altinget.

En biologisk mångfald, med rik variation av växt- och djurarter, är en förutsättning för allt liv på jorden. Tre fjärdedelar av den mat vi äter behöver bli pollinerad av bin, humlor och andra insekter. Samtidigt är larmen om hot mot den biologiska mångfalden fler än någonsin.

Nästan 40 procent av världens landområden består i dag av odlingsmark. I stora delar av världen används stora mängder naturfrämmande bekämpningsmedel på denna odlingsmark, vilket hotar både vattenkvalitet och biologisk mångfald. Förlust av biologisk mångfald spär på klimatförändringarna och dess effekter, vilket är ett hot mot livsmedelsproduktionen. Det kan dessutom vara skadligt för hälsan om det hamnar bekämpningsmedelsrester i maten.

Trots att användningen av naturfrämmande bekämpningsmedel innebär ett hot mot den biologiska mångfalden, bromsade EU i höstas ett förslag om att halvera användningen av bekämpningsmedel i EU-länderna till 2030. Detta samtidigt som en miljon arter hotas av utrotning under de kommande decennierna. På ekologiska gårdar används inte naturfrämmande bekämpningsmedel, och där finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och pollinerare än på konventionella gårdar.

För att bevara biologisk mångfald krävs inte en enskild åtgärd, snarare en mängd olika lösningar. Det krävs till exempel att fler och mer hållbara, innovativa och effektiva metoder inom jordbruksproduktionen utvecklas. Ekologiskt jordbruk har alla möjligheter att bidra med teknikutveckling som även andra typer av jordbruk kan dra nytta av.

Samtidigt behöver användningen av naturfrämmande bekämpningsmedel minska inom det konventionella jordbruket. Vi föreslår därför tre effektiva åtgärder:

  • Förbjud bekämpningsmedel med PFAS. I dag sprids PFAS-kemikalier – som är skadliga för biologisk mångfald och människor – i miljön genom godkända bekämpningsmedel. Det finns över 400 bekämpningsmedel som är godkända i Sverige vid odling av spannmål, rotfrukter, grönsaker, frukter och bär. Och 40 av dessa innehåller PFAS. Bekämpningsmedel i stort måste minska, och steg ett bör vara att förbjuda samtliga som innehåller PFAS.
  • Ställ krav på bekämpningsmedel vid import. EU har på senare år förbjudit ett antal bekämpningsmedel, samtidigt som dessa är fortsatt tillåtna i länder utanför EU. Det gör att det kan finnas rester av bekämpningsmedel som inte längre är godkända inom EU i importerade varor. Det ska inte vara tillåtet att importera frukt och grönt till EU som har odlats med bekämpningsmedel som är förbjudna att använda inom EU.
  • Sänk eller avskaffa momsen på ekologiska livsmedel. Allt fler konsumenter vill handla hållbart producerad mat, men priset är ofta ett hinder. Med sänkt eller slopad moms på ekologisk och annan hållbarhetsmärkt mat ges konsumenter möjlighet att handla mer hållbart till lägre priser. Det skulle bidra till en hållbar livsmedelsproduktion som gynnar den biologiska mångfalden. 

Biologisk mångfald är avgörande för produktion av hållbar, prisvärd och hälsosam mat. Kemikalier måste därför sluta spridas i vår miljö.

Våra tre förslag löser inte allt, men de är steg i rätt riktning för att bevara och främja biologisk mångfald. Med förändrade produktionsmetoder kan maten bidra till en friskare planet. Det är något alla vinner på, både i dag och i framtiden.

Emma Rung, vd KRAV

Åsa Domeij, hållbarhetschef Axfood

Debattartikeln publicerades i tidningen Altinget den 30 maj 2024.

Ta del av fler förslag som Axfood driver för ett hållbart Mat-Sverige här.